Inteca Digital Business Platform

Red Hat Decision Manager / Drools

Wyzwania związane z automatyzacją decyzji oraz reguł biznesowych​

WYZWANIE 1

Brak i rotacja zasobów IT

CIO odgrywają kluczową rolę w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej w całej firmie. Wciąż rosną oczekiwania wobec CIO, którzy muszą generować większą wartość z informacji cyfrowych i inwestycji technologicznych oraz osiągać pożądane wyniki biznesowe. Niestety niedobór zasobów IT oraz ich częsta rotacja generują problem utrzymania tempa transformacji cyfrowej.​

Nasze rozwiązanie

Red Hat Decision Manager przenosi kompetencje wytwarzania oprogramowania do biznesu. Pozwala to wypełnić luki między rosnącym zapotrzebowaniem na bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania a brakiem wykwalifikowanego personelu, który mógłby je opracowywać. IT nie dewelopuje już często zmiennych reguł oraz decyzji biznesowych w kodzie, bo dzięki Red Hat Decision Managerowi może robić to biznes. Jedyna wiedza jaką musi dysponować biznes to znajomość MS Excel. RH DM nie wymaga przeprowadzenia procesu zmiany przez środowiska stagowe IT: środowiska deweloperskie, testowe i produkcyjne, a co za tym idzie nie wymaga dodatkowych zasobów IT. Biznes jest w stanie sam modyfikować i definiować decyzje w bardzo krótkim czasie. RH DM sprawdza się wszędzie tam gdzie biznes jest w stanie zapisać zestaw reguł w Excelu, np.: wyliczanie zdolności kredytowej, kategoryzacja, proponowanie produktów klientom, polityki bezpieczeństwa i wiele innych.​

Przewagą rozwiązania Red Hat Decsion Manager nad innymi rozwiązaniami do automatyzacji reguł i decyzji biznesowych jest notacja DMN (Decision Model and Notation). Jako jedyna do definicji reguł oraz decyzji wymaga od biznesu podstawowych umiejętności obsługi MS Excel. Dodatkowym atutem RH DM jest pełne wsparcie dla architektury chmurowej.

WYZWANIE 2

Własne rozwiązania typu End-user Computing

Większość firm już w pełni zdigitalizowała swoje działania lub jest na drodze do pełnej cyfryzacji. W czasie transformacji dział IT musi koordynować cyfryzację i reagować na zapotrzebowanie na nowe rozwiązania. Wiele departamentów IT nie nadąża za tym procesem i ma zaległości w dostarczaniu rozwiązań IT. Gdy dział IT nie nadąża za zapotrzebowaniem, pracownicy biznesowi decydują się na tworzenie własnych rozwiązań (End-user Computing).​ Powstają aplikacje oparte na rozwiązaniach typu MS Excel (np. w formie arkuszy kalkulacyjnych), którymi IT nie jest w stanie zarządzać. Takie aplikacje generują ryzyka związane z dostępem do danych czy utratą danych.

Nasze rozwiązanie

RH Decision Manager stanowi alternatywę dla aplikacji typu End-user Computing napisanych w MS Excel. Różnica jest jednak znacząca z perspektywy bezpieczeństwa danych. Wszelkie dane przechowywane są w sposób bezpieczny i przetwarzane po stronie serwera, a nie desktopu pracownika. Tym samym do IT wraca kontrola nad danymi pojawiającymi się w organizacji.

WYZWANIE 3

Poprawa efektywności

Wraz z postępującą cyfryzacją i wzrostem świadomości w zakresie nowych technologii, pracownicy oczekują lepszych rozwiązań IT, które pozwolą im efektywnie wykonywać swoją pracę. Większość pracowników oczekuje oprogramowania w którym czas wprowadzenia zmian będzie liczony w minutach, a nie dniach czy tygodniach.

Nasze Rozwiązanie

RH DM pozwala biznesowi na szybką automatyzację, zarządzanie decyzjami i regułami biznesowymi. Biznes nie musi czekać na wykonanie niezbędnych zmian przez IT. Ma to kluczowe znaczenie w procesach, które szybko się zmieniają lub opierają się na danych szybkozmiennych, np. proces udzielania kredytu, sprzedaży ubezpieczenia. Dzięki temu biznes może działać „tu i teraz” i w krótkim czasie dostosować do nowej rzeczywistości. Dodatkowo RH DM umożliwia zdefiniowanie pryncypiów oraz polityk, które można zaaplikować do wszystkich procesów w organizacji, co pozwala na wprowadzenie automatycznego governance’u i daje pewność, że żadne reguły nie mogą być złamane.

WYZWANIE 4

Bezpieczeństwo i zarządzanie

Wybór odpowiedniej platformy do rozwoju aplikacji pisanych przez citizen developerów jest kluczowe. Bez właściwego zarządzania przez IT, istnieje ryzyko rozmnożenia się wielu aplikacji po stronie biznesu, a tym samym materializacji ryzyk związanych z bezpieczeństwem oraz kosztami utrzymania. Wybrana platforma powinna wspierać integrację z bazami danych oraz zewnętrznymi usługami, aby mieć pewność, że produkt końcowy realizuje pożądaną przez biznes funkcjonalność.

Nasze rozwiązanie

Dzięki wdrożeniu RH DM unikamy wielu sytuacji stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa. Możliwość zarządzania, monitorowania IT oraz funkcje bezpieczeństwa zapewniają, że dane klientów czy pracowników są bezpiecznie chronione. ​

Takie rozwiązanie zapewnia też pieczę nad systemem sprawowaną przez IT, które dodaje nowe funkcjonalności, przeprowadza aktualizacje. Wszyscy użytkownicy pracują na jednej platformie, co zapewnia bezpieczeństwo, łatwość utrzymania i monitorowania, a szkolenia konsumują mniej czas niż w przypadku kilu różnych rozwiązań.​


Drools / Red Hat Decision Manager
USE CASE

KLIENT: Jeden z 3 największych banków w Polsce​

WYKORZYTANE ROZWIĄZANIE:​ Red Hat Decision Manager

U klienta wdrożono Red Hat Decision Managera, dzięki czemu przeniesiono do rozwiązania między innymi decyzje w obszarze wyliczania zdolności kredytowej, wyliczanie warunków brzegowych, implementację polityk bezpieczeństwa oraz obliczania ryzyka kredytowego. Wdrożenie pozwoliło na redukcję kosztów IT, zdecydowane skrócenie Time-to-Market oraz znacznie zwiększyło wydajność biznesu, który nie był już uzależniony od działania ze strony IT. Wdrożenie zapewniło bezpieczeństwo danych, ponieważ nie było już konieczności przesyłania wrażliwych danych między użytkownikami. Wdrożenie jednego centralnego rozwiązania pozwoliło na sprawne zarządzanie platformą.​

Inteca przygotowała narzędzia wspierające wykorzystanie Red Hat Decision Manager. Wspierają one automatyczny development oraz integrację z rozwiązaniem Enterprise Architect. Analityk biznesowy lub systemowy modeluje decyzje oraz reguły w EA, które są następnie w sposób automatyczny rozmieszczane na RH DM.​


Drools / Red Hat Decision Manager
PRZYKŁADOWE EKRANY


Testimonials

Co mówią managerowie C-level?

Poniżej przestawiamy niezależne recenzje zamieszczone w internecie na stronie Gartner.