Inteca Digital Business Platform

DynaForms

Wyzwania związane ze skróceniem Time2Market, z którymi mierzą się CIO​

WYZWANIE 1

Czas przetwarzania danych 

Czas przetwarzania danych we systemie wynosi często kilka tygodni, a potrzeba dokonania zmian występuje średnio raz w miesiącu i wymaga np. dodania lub usunięcia pola w formularzu,  rozszerzenia słownika, itp. IT musi takie zmiany napisać i nawet jeśli zrobi to w trybie cito, to potrzebny jest czas na testy i wydanie – a proces wydawniczy w niektórych dużych organizacjach może trwać nawet 3 miesiące. Wiec nawet mimo szybkiej reakcji IT, biznes musi czekać na test, regresję i wdrożenie zmian w systemie. Wprowadzenie zmian w systemie w bardzo krótkim czasie, że względu na to że mogą pojawić się zmiany w prawie które będą musiały być uwzględnione natychmiast lub mogą wynikać z wewnętrznych zmian w organizacji jest kluczową potrzebą organizacji. Biznes nie może sobie pozwolić na czekanie na wprowadzenie zmian w tak długim czasie, ponieważ oznacza to, że aplikacja w tym czasie będzie bezużyteczna.​

Nasze rozwiązanie

DynaForms jest platformą no-code, która jest cały czas rozwijana. Umożliwia ona przeszkolonemu analitykowi biznesowemu wprowadzenie zmian w systemie bez konieczności udziału programistów, testów, itd. Pozwala na szybkie modelowanie i parametryzowanie aplikacji. ​

WYZWANIE 2

Poprawa zwinności​

Biznes często ma potrzebę wprowadzania zmian – np.. Dodawania formularzy, które będą zbierać dodatkowe dane wykorzystywane np. do kampanii marketingowych, lub są wymuszone zmianami legislacyjnymi lub wewnętrznymi procesami implikowanymi w organizacji. Wymaga to pracy po stronie IT – konfiguracji produktu, testowania i wdrożenia​.

Nasze rozwiązanie

DynaForms pozwala na zwiększenie zwinności biznesowej, dzięki możliwość konfiguracji i parametryzacji rozwiązania beze udziału IT. Analityk biznesowy może konfigurować nie tylko front-end aplikacji w postaci ekranu, ale także jej back-end czyli zarządzanie regułami decyzji. Proces ten realizowany jest przez Decision Managera / Drools. W przypadku DynaForms udział IT ogranicza się jedynie do ewentualnej zmiany wzorców interakcji, gdy pojawia się nowa potrzeba wymagająca jego modyfikacji. Poza tym, biznes sam wprowadza wszystkie zmiany wyglądu i funkcjonalności ekranu. Możliwe jest np. zdefiniowanie czy dane pole jest obowiązkowe czy nie, czy ma być wyliczane na podstawie innych pól, czy ma się ukrywać / pojawiać na podstawie zaznaczenia czegoś w innym miejscu. ​

WYZWANIE 3

Brak zasobów IT​

Wytworzenie oprogramowania wymaga czasu, który w skrajnych przypadkach może być liczony nawet w latach, a nie w miesiącach czy tygodniach. Stworzenie skomplikowanych formularzy zawierających nawet kilkaset pól pomiędzy którymi zachodzą interakcje i walidacje, formularze pozwalające na definiowanie pól obliczanych na podstawie innych pól, bez odpowiedniego rozwiązania, wymaga sporych zasobów IT oraz czasu. Brak odpowiedniej ilości zasobów IT wydłuża ten, i tak już konsumujący dużą ilość czasu, proces​

Nasze Rozwiązanie

Wielką zaletą DynaForms jest ograniczenie wkładu dewelopera – Biznes sam może ustawić wszystkie pola, które mają być widoczne w aplikacji, zdefiniować jakie to są pola, jakie mają mieć opisy, jakie tooltipy mają się pojawiać itd. DynaForms pozwala na stworzenie dowolnego formularza w bardzo krótkim czasie – w 5 krokach. ​

  1. Zaprojektowanie dziedziny​
  2. Opublikowanie dziedziny do modelera funkconalności​
  3. Wygenerowanie ekranu​
  4. Projektowanie ekranu i jego funkcjonalości​
  5. Publikacja ekarnu i używanie skonfigurowanych funkcjonalności na produkcji.​

Cały proces realizowany jest przez biznes bez udziału IT. W przypadku DynaForms udział IT ogranicza się jedynie do zmiany wzorców interakcji, gdy pojawia się nowa potrzeba wymagająca jego modyfikacji (np. nowy rodzaj kontrolki wyboru daty).


DynaForms
USE CASES

KLIENT: Jeden z 3 największych banków w Polsce​

WYKORZYTANE ROZWIĄZANIA:​ DynaForms

CIO Banku poprosił Inteca o rozwiązanie problemu zmienności i wielowymiarowości danych w procesie oceny ryzyka kredytowego. Inteca zaimplementowała DynaForms, co pozwoliło biznesowi w szybki sposób budować ekrany bez potrzeby pisania kodu źródłowego oraz szybko je zmieniać. Zmiany wprowadza analityk biznesowy, co bardzo skróciło Time2Market.​

KLIENT: Jedno z 2 największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce​

WYKORZYTANE ROZWIĄZANIA:​ DynaForms

CIO poprosił Inteca o przygotowanie rozwiązania usprawniającego konfigurację produktów. DynaForms zostały wykorzystane do konfiguracji produktów ubezpieczeniowych. Dzięki wdrożeniu naszej platformy DynaForms biznes sam ustala jakie pola formularza mają się wyświetlić przy danym ubezpieczeniu, np. na życie, mienia, turystycznym itp. Pozwoliło to usprawnić proces i zdecydowanie skrócić Time2Market.​

Platforma DynaForms jest nieustannie rozwijana, dzięki czemu zapewnia elastyczność na etapie projektowania wymagań z klientem i może być dostosowana do jego indywidualnych potrzeb.


DynaForms
WYBRANE EKRANY


Testimonials

Co mówią managerowie C-level?

Poniżej przestawiamy niezależne recenzje zamieszczone w internecie na stornach Gartner.