Klient:

Klientem projektu był duży międzynarodowy bank (oddział w Polsce). To bank uniwersalny, oferujący usługi z zakresu bankowości codziennej, kont osobistych i kart kredytowych, oszczędności i kredytów, a także usługi z zakresu leasingu, inwestycji i ubezpieczeń. Bank, który był beneficjentem projektu, posiada rozbudowaną sieć placówek własnych oraz placówek partnerskich w całej Polsce. Jest jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce, bardzo zaawansowanym w bankowości elektronicznej.

Automatyzacja procesów obsługi ubezpieczeń i kredytów


WYZWANIA PROJEKTU

W związku z decyzją o migracji z architektury silosowej na architekturę usługową z systemem centralnym Profile, pojawiła się konieczność przeniesienia obsługi procesów backoffice do nowego systemu. Ponieważ w nowym systemie nie istniały gotowe rozwiązania zapewniające kompleksową obsługę tych procesów, podjęto decyzję o ich zautomatyzowaniu za pomocą WebMethods BPMS – technologii, którą klient posiadał już w swojej infrastrukturze i która spełniała jego oczekiwania. W ramach projektu zdecydowano się na zautomatyzowanie szeregu procesów – w tym: obsługi roszczeń ubezpieczeniowych, rezygnacji z ubezpieczeń, restrukturyzacji kredytów oraz zmiany oprocentowania pożyczki celowej w związku ze spełnieniem jej celu.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Analitycy z firmy Inteca od początku projektu ściśle pracowali z użytkownikami docelowymi, a więc osobami na co dzień zajmującymi się obsługą objętych projektem procesów. Dzięki tej współpracy, procesy zostały zaprojektowane tak, by jak najbardziej uprościć pracę docelowych użytkowników i zautomatyzować jak najwięcej czynności.

Użytkownicy zostali odciążeni dzięki takim funkcjonalnościom, jak automatyczne zamykanie wniosków po upłynięciu zadanych terminów (o czym użytkownik jest informowany drogą mailową), czy automatyczne generowanie wszystkich wymaganych dokumentów. Nie muszą też wyszukiwać informacji w różnych systemach – wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji przez operatora pobierane są z systemu centralnego Banku przy pomocy warstwy usług SOA i wyświetlane na ekranie. Usługi SOA wykorzystywane są też w celu zabezpieczenia przed błędami użytkownika. Dzięki zaimplementowanym regułom biznesowym i walidacjom (takim jak np. automatyczne sprawdzanie statusu rachunku, w celu potwierdzenia, czy można na nim wykonać restrukturyzację lub akceptację roszczenia), ryzyko błędu ludzkiego zostało zminimalizowane.

Interfejs użytkownika również został zaprojektowany przy współpracy z użytkownikami docelowymi, dzięki czemu jest czytelny i intuicyjny. Natomiast liderzy zespołów zyskali możliwość przydzielania konkretnych użytkowników do instancji procesów i monitorowania ich postępów w obsłudze wniosków, co ułatwia im zarządzanie zasobami i weryfikację podejmowanych przez pracowników decyzji.

KLUCZ DO TRANSFORMACJI CYFROWEJ BANKU

Tradycyjna architektura IT niesie ze sobą komplikacje związane z faktem iż dane umiejscowione są w różnych systemach i nie są zintegrowane, a użytkownicy pracują z wieloma aplikacjami do wykonywania swoich czynności, gdyż potrzebują ich określonych funkcjonalności. Przez to tworzą się tzw. silosy biznesowe, które utrudniają wymianę informacji, a przez to optymalizację procesów. Dzięki wdrożeniu architektury usługowej SOA/APIs, dane stają się współdzielonym zasobem organizacji, a dostęp do funkcjonalności istniejących i nowo budowanych systemów staje się łatwy i powszechny. Jest to podstawą do budowy zautomatyzowanych procesów biznesowych, które pracując na platformie BPM, koordynują wymianę danych i wykonywanie transakcji biznesowych oraz pozwalają na monitoring oraz analitykę procesową w czasie rzeczywistym. Jest to klucz do budowy prawdziwych cyfrowych przedsiębiorstw.

ROZWIĄZANIE

W ramach rozwiązania zaprojektowano i zaimplementowano automatyzację każdego z procesów. Wykorzystano technologię WebMethods BPMS, która pozwala na szybki development oprogramowania służącego do automatyzacji procesów oraz wspiera wiele biznesowych aspektów takiej automatyzacji. Istotnymi funkcjonalnościami WebMethods BPMS jest łatwe nadawanie ról biznesowych użytkownikom, monitorowanie efektywności użytkowników w pracy z procesem oraz możliwość szybkiego wprowadzenia zmian w regułach biznesowych wykorzystywanych w procesie. Interfejs użytkownika został zaimplementowany z wykorzystaniem Responsive Web Design, czyli takiej techniki projektowania strony www, by jej wygląd dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna przeglądarki, a co za tym idzie, do różnych urządzeń(np. komputer, telefon, tablet).

Z racji stosowania przez klienta architektury SOA w przedsiębiorstwie, implementowane procesy komunikowały się z systemami Banku przy pomocy warstwy usług SOA. W rezultacie procesy WebMethods BPMS można zainicjować w innych aplikacjach, a w samych procesach wielokrotnie nawiązywano komunikację z systemem centralnym oraz z kartoteką klientów. Dzięki temu użytkownik może odczytać i zaktualizować dane w różnych systemach, wygenerować odpowiednie dokumenty oraz wysłać je do kolejki wydruków, bez konieczności bezpośredniego korzystania z wielu aplikacji.