Red Hat jest wiodącym na świecie dostawcą rozwiązań open source dla przedsiębiorstw, w tym wydajnych systemów Linux, technologii chmurowych, kontenerowych i Kubernetes. Wykorzystuje podejście społecznościowe do dostarczania wydajnych systemów Linux, technologii chmurowych, kontenerowych i Kubernetes. Red Hat pomaga w standaryzacji środowisk, tworzeniu aplikacji chmurowych oraz integracji, automatyzacji, zabezpieczaniu i zarządzaniu złożonymi środowiskami, oferując wielokrotnie nagradzane wsparcie, szkolenia i usługi consultingowe.

Rozwiązania WSO2 zapewniają przedsiębiorstwom elastyczność we wdrażaniu aplikacji i usług on-premises, w chmurach prywatnych lub publicznych, lub w środowiskach hybrydowych oraz, w razie potrzeby, łatwą migrację między nimi. Ponieważ wszystkie produkty są wstępnie zintegrowane, firmy mogą skupić się na dodatkowych działaniach i szybciej wejść na rynek.

Software AG dostarcza rozwiązania do cyfrowej transformacji biznesu. Partnerzy są kluczową częścią modelu biznesowego Software AG. Współpracując jesteśmy w stanie dostarczać naszym klientom najwyższej jakości produkty i usługi wspierające ich w procesie transformacji cyfrowej.

Sparx Systems specjalizuje się w wysokowydajnych i skalowalnych narzędziach modelowania wizualnego do planowania, projektowania i budowy systemów intensywnie wykorzystujących oprogramowanie. Sparx Systems jest dostawcą rozwiązań opartych na zunifikowanym języku modelowania (UML) i powiązanych z nim specyfikacjach. Jako członek Object Management Group (OMG), Sparx Systems angażuje się w wykorzystanie potencjału rozwoju opartego na modelach i otwartych standardach.