|

W jaki sposób wartości firmy wspierają proces oceny pracowniczej w Inteca?

Wcześniej w artykule „Ocena okresowa pracowników IT na podstawie koncepcji ©The SFIA Fundation„, omawialiśmy wdrożoną przez nas koncepcję rozwoju kompetencji naszych pracowników. Jednak spójność całego procesu ewaluacji nie może być zrealizowana z pominięciem ważnego elementu, jakim jest zarządzanie wartościami wpływającymi bezpośrednio na budowanie kultury organizacyjnej każdej firmy.

My wybraliśmy trzy kluczowe dla nas wartości. Są to: 

PROFESJONALIZM, WSPÓŁPRACA i JAKOŚĆ.

Według nas są one proste, dla każdego jasne i skoncentrowane na biznesie.

Będąc jednak szczerym, jako nowy pracownik firmy, mogę w ogóle nie rozumieć, czym jest dla Inteca profesjonalizm czy współpraca, nie mówiąc już o jakości. Dla każdego te słowa znaczą zupełnie coś innego. I w związku z tym mogą pojawić się wątpliwości: w jaki sposób mam się komunikować z pracownikami i klientami, co jest ważne? Co jest wymagane, a co niedopuszczalne? Najczęściej nowi pracownicy starają się naśladować innych współpracowników, często z większym stażem i jest to bardzo rozsądne podejście. Jednak, czy oznacza to, że mają najlepsze wzorce do naśladowania? A jeśli w zespole jest wielu różnych współpracowników, których postawy i zachowania są zupełnie odmienne od siebie?

Naszą odpowiedzią na te pytania i wątpliwości są przyjęte przez nas zasady, którymi kierujemy się na co dzień i które w codziennym działaniu wypełniają nasze wartości. 

Oto nasze pryncypia:

 1. Dotrzymuję zobowiązań, informuję o postępach i trudnościach oraz realizuję powierzone zadania starannie, z zachowaniem ustalonego terminu.
 2. Działam metodycznie, opierając się o uzgodnione standardy i dobre praktyki.
 3. Jestem w pełni odpowiedzialny za powierzone zadania oraz produkty swoje, zespołu i organizacji.
 4. Jestem punktualny, szanuję swój czas i innych.
 5. Przejawiam inicjatywę, szukam rozwiązań sam, zanim udam się o pomoc do innych.
 6. Współpracuję z innymi w celu realizacji powierzonych zadań swoich, zespołu i organizacji.
 7. Odnoszę się z szacunkiem do współpracowników oraz klientów.
 8. Jestem konserwatywny w tym, co robię (opieram się na najlepszych praktykach i rozwiązanych), ale liberalny w tym, co odbieram (nie zawsze systemy, przy których pracujemy, były tworzone zgodnie z najlepszymi praktykami i rozwiązaniami).
 9. Dzielę się nabytą wiedzą z innymi.
 10. Dbam o jakość i kompletność wytwarzanych produktów swoich, zespołu i organizacji.

Oczekiwania oparte na wartościach są dla pracownika bardzo przejrzystym komunikatem, jakie zachowania są mile widziane, a jakie niekoniecznie. I nie tylko w stosunku do współpracowników, ale również w stosunku do naszych klientów. 

Uczestnicy ewaluacji.

Warto dodać,  że ocena kompetencji danego pracownika jest realizowana przez przełożonego, przy współudziale eksperta, czy ekspertów w danym obszarze tzw. subject matter expert’a (SME). Występuje więc tutaj samoocena i ocena przełożonego wraz ze wsparciem SME.

Obszar wartości natomiast uwzględnia opinie wielu osób, z którymi dany pracownik współpracuje w zespole, projekcie czy zadaniu. Jego interakcje z innymi mogą być bardzo szerokie i szkoda byłoby ich nie brać pod uwagę przy ocenie. Feedback oparty na wartościach może być udzielony przez analityka, inżyniera QA, agile project managera, czy nawet klienta, jeśli pełnię funkcję tech leadera czy software developera w zespole scrum’wym.

Według nas takie podejście uwzględnia nie tylko kompetencje, czy umiejętności pracownika, ale również postawy i wartości, którymi na co dzień się kieruje. Pracownik uzyskuje uczciwą i wszechstronną informację zwrotną, a organizacja ocenę wspierającą kulturę organizacyjną.

Podsumowując, ocena pracowników stanowi istotny proces zarządzania kompetencjami pracowników w firmie. Wiemy, że umiejętności techniczne są niezbędne, ale równie istotne jest, aby uwzględnić wartości firmy we wspólnym kreowaniu wartości dla klienta. Podejście systemowej pracy na wartościach powinno wpływać również na inne, ważne dla organizacji obszary:

 • Zrównoważony rozwój. Ocenianie pracowników tylko pod kątem kompetencji technicznych może prowadzić do jednostronnego rozwoju. Uwzględnienie wypracowanych wartości firmy w ewaluacji pozwala na bardziej zrównoważony rozwój pracowników, obejmujący zarówno umiejętności miękkie, jak i techniczne.
 • Motywacja i zaangażowanie pracowników: Pracownicy, którzy identyfikują się z wartościami firmy, są bardziej zaangażowani i skłonni do inwestowania swojego czasu i energii w osiągnięcie sukcesu organizacji.
 • Lepszą komunikację i współpracę: Wartości firmy wpływają na sposób, w jaki pracownicy komunikują się i współpracują ze sobą i klientami.
 • Trafność w doborze kandydatów, czyli zwracanie uwagi na zgodność potrzeb i oczekiwań kandydatów z m.in. wartościami firmy.