Wdrożenie SinF Reporter – jak to działa?

Wdrożenie SinF Reporter – jak to działa? Mając na względzie wprowadzaną ustawę o Systemie Informacji Finansowej, bardzo istotną kwestią jest odpowiednie wdrożenie właściwych systemów informatycznych, których implementacji ta ustawa wymaga. Tylko dzięki wprowadzeniu i wdrożeniu nowych systemów lub dostosowaniu obecnej infrastruktury informatycznej możliwym będzie spełnienie ustawowego obowiązku umieszczenia danych o rachunkach w bazie danych Systemu…

End of content

End of content