Dodatki Inteca do Sparx Systems Enterprise Architect

Wdrożyliśmy narzędzie Enterprise Architect w dużych organizacjach, które charakteryzują się znaczną złożonością zarządzania repozytorium modeli dokumentujących aktualną i zmieniającą się architekturę organizacji (procesy, systemy, dane, technologie). Większość klientów korzystających z Enterprise Architect podkreśla zalety wynikające z liczby dostępnych funkcjonalności oraz rozbudowanego zestawu technologii modelowania, pozwalających na budowanie zintegrowanych repozytoriów ułatwiających współpracę pomiędzy działami IT a obszarami biznesowymi.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń opracowaliśmy metodykę organizacji pracy w repozytorium Enterprise Architect. Pozwala integrować przestrzeń modelowania i budować linki pomiędzy modelami adresującymi różne perspektywy interesariuszy (cele i wymagania, procesy, systemy informatyczne, projekty), dając możliwość zarządzania wiedzą w jednym zintegrowanym środowisku pracy.

Inteca jest autoryzowanym partnerem firmy Sparx Systems i posiada status Reseller oraz Trainer Consultant & Mentorco. Oznacza to, iż oprócz sprzedaży licencji Enterprise Architect wspieramy klientów w zakresie wdrażania zintegrowanych rozwiązań, przeprowadzania szkoleń oraz budowy własnych rozszerzeń opartych na platformie Enterprise Architect.

Jako reseller rozwijamy również dodatki do efektywnego zarządzania modelami w dużym repozytorium, w tym „Inteca SOA Plugin for Sparx EA” oraz „Inteca Versioning Plugin for Sparx EA”.

Enterprise Architect

Open API Plugin


 • Generating OpenAPI 2.0 / Swagger specifications based on EA models
 • Built-in UML / Swagger type mapping with customized configuration
 • API call example editor based on the UML model

Enterprise Architect

SOA Plugin


 • UML profile for ISO20022 for financial institutions
 • Transformation of Enterprise Architect models to ISO20022 compliant WSDL/XSD specifications
 • Support for the repository of business components, news and services components
 • Compliance with BIAN (Banking Industry Architecture Network)

STANDARD

Versioning Plugin


 • Równoczesne modelowanie kilku wersji tego samego modelu w jednym repozytorium
 • Zarządzanie zależnościami między wersjami
 • Wsparcie dla analizy i zarządzania wydaniami Sprint / Iteracja / Release (Analiza zawartości, zmian)
 • Generowanie dokumentacji dla Wersji / Sprintu / Release

PROFESSIONAL

Versioning Plugin


 • Funkcjonalności wersji STANDARD
 • Automatyczna aktualizacja wersji na diagramach
 • Obsługa hiperłączy w notatkach i dokumentach
 • Mechanizm Version Diff – zaawansowane porównywanie wersji modeli (filtry, wyszukiwanie, eksport do Excel)
 • Automatyczne uzgadnianie i aktualizacja modelu po wydaniach (Sprint / Iteracja / Release)