|

Czy da się prowadzić firmę z niezaangażowanymi pracownikami? Budowanie zaangażowania w zespołach zdalnych: Nowa rola managera.

Badania Instytutu Gallupa dowodzą, że zaangażowani pracownicy przynoszą lepsze wyniki biznesowe, niezależnie od branży, wielkości firmy, narodowości i sytuacji ekonomicznej. W 2020 roku niestety tylko 21% pracowników na świecie i 33% w USA było zaangażowanych.
Natomiast przy wyższym zaangażowaniu obserwuje się m.in.

  • 18% spadek rotacji w organizacjach o wysokiej rotacji,
  • 10% wzrost lojalności klientów,
  • 18% wzrost produktywności,
  • 23% wzrost rentowności.

W dobie wysokiej konkurencyjności te liczby to często „być albo nie być” przedsiębiorstwa. Produkt czy usługa może kosztować tyle samo, ale na końcu liczy się to, z kim pracuję, czy mu ufam, czy czuję się bezpiecznie z tym dostawcą, czy mam ciągle tę samą osobę do kontaktu itd.

Sytuacja ta niestety mogła się dodatkowo skomplikować z uwagi na wprowadzenie pracy zdalnej czy hybrydowej. Ma to m.in. związek z brakiem różnych interakcji pracownika z firmą, które w systemie pracy stacjonarnej są naturalne, a których brakuje, kiedy pracownik pracuje w swoim domu.

Wiem, że zaangażowani pracownicy podchodzą do pracy z entuzjazmem, napędzają wysoką innowację oraz pchają organizację do przodu. Dlaczego więc tak trudno o zwiększenie tych statystyk na korzyść angażowania się w firmę?

Jaki wpływ na zaangażowanie ma manager? 

Z badań Gallupa wynika, że aż 70% różnicy w zaangażowaniu zespołu zależy wyłącznie od managera. Manager jest odpowiedzialny za to, aby pracownicy wiedzieli, jaką pracę trzeba wykonać, wspierał ich i wyjaśniał, jak ich praca przekłada się na sukces organizacji. To właśnie oni mają największy wpływ na to, aby pracownicy czuli się częścią zespołu oraz całej firmy. Harvard Business Review również pisze o tym, że managerowie powinni zapobiegać powstawaniu podziałów w zespole spowodowanych rozproszeniem pracowników. W tym kontekście może dziwić to, że budowanie zaangażowania jest powszechnie uważane za odpowiedzialność działu HR.  

Rola Managera w pracy zdalnej 

Manager, niezależnie od lokalizacji zespołu, powinien tworzyć środowisko sprzyjające produktywności i zadowoleniu z pracy. W kontekście pracy zdalnej, gdzie interakcje twarzą w twarz są ograniczone, ta rola staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Wyzwanie polega na tym, że manager musi wiedzieć, jak efektywnie komunikować się na odległość, motywować zespół, dbać o jego zaangażowane i dobro. Przy tym wszystkim, musi również zarządzać projektem, nadzorować postępy i eliminować przeszkody. Potrzebne są nie tylko zdolności analityczne, ale i empatia, umiejętność budowania zaufania, a także zdolności do skutecznej komunikacji. 

Organizacja i komunikacja 

Kiedy zespół jest rozproszony, organizacja pracy staje się kluczowa. Ponieważ nie ma możliwości bezpośredniego nadzoru nad pracownikami, manager musi skupić się na działaniach operacyjnych np. jasnych oczekiwaniach, celach i wynikach. Wśród tych zadań wymienić należy prowadzenie regularnej komunikacji i spotkań, co może oznaczać cotygodniowe spotkania typu video konferencje, podczas których omawiane są postępy, wyzwania i cele na najbliższy okres. Warto wiedzieć, że regularność i planowanie takich spotkań jest zdecydowanie ważniejsze niż częstotliwość.

Jednak nie należy zapominać, że w każdym trybie pracy, dobrym nawykiem są regularne rozmowy, nie tylko operacyjne, ale również te budujące relacje. Dokładnie takie, jakie zawsze prowadzone były w kuchni przy kawie. Naturalne i niewymuszone, dzięki którym łatwiej jest się poznać również na poziomie osobistym. Teraz wymaga to dodatkowego wysiłku i może nie jest tak naturalne, ale warto się tego nauczyć i wypracować dla siebie najlepsze praktyki. 

Wizja jest ważna 

Dodatkowo, oprócz działań bieżących warto zadbać o zbudowanie wizji dla pracownika i jego rozwój. Nie oznacza to, że pracownik otrzymuje tylko zadania rozwojowe, ważne jest, aby w swojej codziennej pracy, pomagać mu znajdować sens i elementy, które służą jego rozwojowi. Umiejętność prowadzenia takich rozmów wydaje się kluczową i niezbędną kompetencją. Pracownicy są 2,8 razy bardziej zaangażowani, gdy regularnie rozmawiają ze swoim managerem o swojej przyszłości, celach i sukcesach. Te rozmowy z czasem tworzą pozytywną pętlę informacyjną, budują relacje i zaufanie, a także pobudzają sukces. W ten sposób zastępujemy mini rozmowy, które występują przy pracy w biurze. 

Nie licz na intuicję – monitoruj 

Na końcu oczywiście warto regularnie monitorować wpływ naszych działań, badać satysfakcję i zaangażowanie pracowników. 

Podsumowanie 

Zarządzanie zespołami zdalnymi jest skomplikowane i wymaga nie tylko umiejętności organizacyjnych, ale także empatii, komunikacji i zdolności do inspirowania innych. Manager, jako leader, ma kluczową rolę w tym procesie, umożliwiając efektywną pracę zdalną i pomagając firmie osiągnąć jej cele. W obecnych czasach, do standardowych zadań managera, doszyły inne istotne kwestie, które musi mieć pod opieką. Organizacja pracy zdalnej oraz kontrola jej efektywności, a także jasna komunikacja i utrzymywanie zaangażowania zespołu. Zrozumienie tych zagadnień ma ogromne znaczenie w pracy managera.