SinF Reporter – rozwiązanie na zapytania o dane finansowe 

SinF Reporter – rozwiązanie na zapytania o dane finansowe Jak opisywaliśmy już kilkukrotnie w poprzednich artykułach dotyczących nadchodzących zmian legislacyjnych, nowa ustawa o Systemie Informacji Finansowej wprowadza kilka bardzo istotnych modyfikacji, jeśli chodzi o ujawnianie informacji przez podmioty finansowe. Podstawową charakterystyką nowej ustawy jest to, że zobowiązane jednostki będą udostępniały informacje o rachunkach – otwartych…

Wymagania stawiane na jednostkach finansowych w związku z SInF 

Wymagania stawiane na jednostkach finansowych w związku z SInF  Nadchodząca kontynuacja reform systemu finansowego i zwiększenie transparentności podmiotów finansowych sprawia, że na podmiotach tych ciążą nowe obowiązki i wymagania. W przypadku opracowywanej obecnie ustawy o Systemie Informacji Finansowej mówić możemy o kilku rodzajach wymagań, do których spełnienia zobligowane są podmioty finansowe. Generalnym celem nowej ustawy…

Dostosowanie SInF Reporter do zmian legislacyjnych oraz STIR 

Dostosowanie SInF Reporter do zmian legislacyjnych oraz STIR  O fakcie wdrożenia Systemu Informacji Finansowej i objęcia ustawowym obowiązkiem określonego katalogu jednostek finansowych wiadomo już od dłuższego czasu. Obecnie, trwają dalsze prace legislacyjne i konsultacje co do finalnego brzmienia ustawy o SinF. Dlatego też, ostateczna treść ustawy nie jest jeszcze znana. Przewidywać można, że obecny kształt…

Modele wdrożeniowe SInF Reporter

Modele wdrożeniowe SInF Reporter Wprowadzenie nową ustawą Systemu Informacji Finansowej nakłada na podmioty finansowe konieczność dostosowania swoich systemów informatycznych do tychże zmian. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu ustawy o SInF to właśnie podmioty, w których prowadzone są rachunki muszą spełnić określone wymagania, aby takowe informacje przekazać. Warto pamiętać, że zawarta w ustawie definicja rachunku potraktowana…

Moduł SInF Reporter – czym jest, do czego służy?

Moduł SInF Reporter – czym jest, do czego służy? Wraz z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi do życia wprowadzony zostanie tak zwany System Informacji Finansowej (SInF). W poprzednim artykule  omówiliśmy na czym polegał będzie ten system i jakie zadania ma on spełniać. Jak wynika z obecnego projektu ustawy oraz towarzyszącym mu uzasadnieniom i komentarzom, to na podmiotach…

System Informacji Finansowej – co to takiego? 

System Informacji Finansowej – co to takiego?  Opracowywany obecnie przez rząd nowy projekt tak zwanego Systemu Informacji Finansowej (SInF) ma na celu umożliwienie uzyskania dostępu przez zamknięty katalog jednostek państwowych, do informacji o środkach finansowych. Projekt ten ma swoje początki w implementacji Dyrektywy V AML (Anti Money Laundering), czyli dyrektywy przeciwdziałającej praniu brudnych pieniędzy, jak…

Nuxeo – Zarządzanie Dokumentami – DMS (Document management system)

Inteca Digital Business Platform Document Management System NUXEO Wyzwania związane z zarządzaniem dokumentacją Testimonials Co mówią użytkownicy Nuxeo? Poniżej przestawiamy niezależne recenzje zamieszczone w internecie na stornach Gartner.

Zarządzanie procesemi – Red Hat PAM / Kogito DMN / Software AG webMethods BPMS

Inteca Digital Business Platform Red Hat Decision Manager / Drools Wyzwania związane z zarządzaniem i automatyzacją procesów​ Testimonials Co mówią użytkownicy Red Hat PAM, webMethods BPMS oraz Kogito DMN? Poniżej przestawiamy niezależne recenzje zamieszczone w internecie na stronie Gartner.

Projektowanie i parametryzacja ekranów No-Code – DynaForms

Inteca Digital Business Platform DynaForms Wyzwania związane ze skróceniem Time2Market, z którymi mierzą się CIO​ Testimonials Co mówią managerowie C-level? Poniżej przestawiamy niezależne recenzje zamieszczone w internecie na stornach Gartner.

Zarządzanie decyzjami – Red Hat Decision Manager

Inteca Digital Business Platform Red Hat Decision Manager / Drools Wyzwania związane z automatyzacją decyzji oraz reguł biznesowych​ Testimonials Co mówią managerowie C-level? Poniżej przestawiamy niezależne recenzje zamieszczone w internecie na stronie Gartner.

End of content

End of content