Wdrożenie SinF Reporter – jak to działa?

Mając na względzie wprowadzaną ustawę o Systemie Informacji Finansowej, bardzo istotną kwestią jest odpowiednie wdrożenie właściwych systemów informatycznych, których implementacji ta ustawa wymaga. Tylko dzięki wprowadzeniu i wdrożeniu nowych systemów lub dostosowaniu obecnej infrastruktury informatycznej możliwe będzie spełnienie ustawowego obowiązku umieszczenia danych o rachunkach w bazie danych Systemu Informacji Finansowej. Zmianami wynikającymi z tej ustawy objęte są zarówno podmioty, które już obecnie posiadają nałożony obowiązek raportowania – mowa tutaj o raportowaniu do bazy STIR. Jednakże SInF rozszerza ten obowiązek na inne podmioty, które muszą pracę nad odpowiednią infrastrukturą rozpocząć od zera. W niniejszym artykule omówimy temat wdrożenia modułu SInF Reporter, dzięki któremu możliwe jest spełnienie wszystkich wymagań, które obecnie na jednostki finansowe nakłada projekt ustawy o SInF. 

Wymagania stawiane na jednostkach finansowych w związku z SInF

Obecne brzmienie projektu ustawy o SInF przewiduje 3 różne terminy na rozpoczęcie przekazywania informacji o rachunkach, są to 3, 6 i 9 miesięcy. Zgodnie z proponowanymi przepisami przejściowymi, przekazywanie informacji o rachunkach przez podmioty zobowiązane rozpocznie się etapami. 

  • Instytucje takie jak banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe rozpoczną przekazywanie informacji o rachunkach do SInF w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jak już wspomnieliśmy, instytucje te miały obowiązek raportowania swoich danych do systemu STIR, dlatego też ustawodawca przyznał im najkrótszy, trzymiesięczny termin na rozpoczęcie udzielania informacji do SInF.  
  • Instytucje zobowiązane określone w ustawie jako „podmioty świadczące usługi płatnicze, z wyjątkiem małych instytucji płatniczych”, a więc banki powiernicze, a także przedsiębiorcy udostępniający skrytki sejfowe, mają rozpocząć przekazywanie informacji o rachunkach do SInF w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 
  • Z kolei małe instytucje płatnicze, a także firmy inwestycyjne, określone w art. 3 pkt 1 lit. d ustawy o SINF mają rozpocząć przekazywanie informacji o rachunkach do SInF w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Dostosowanie modułu SInF Reporter

Jak podkreślaliśmy już w poprzednich artykułach, samo dostosowanie obecnego już w bazach informatycznych danej jednostki systemu raportującego do STIR pod kątem zmian nałożonych przez ustawę o SInF nie będzie stanowić najmniejszego problemu. 3-miesięczny termin na rozpoczęcie raportowania przez jednostki takie jak banki czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jest zatem w pełni uzasadnione. Dostosowanie modułu SinF Reporter w tym ujęciu jest kwestią kilku – kilkunastu dni pracy projektowej. Rzecz jasna mówimy o obecnym stanie prawnym wynikającym z projektu ustawy. Kontrowersyjne natomiast są terminy sześcio i dziewięciomiesięczne w przypadku innych podmiotów świadczących usługi płatnicze oraz małych instytucji płatniczych. W przypadku tych firm konieczna jest w zasadzie praca od zera na wdrożenie odpowiednich rozwiązań, proces decyzyjny, wybór najlepszego modelu rozwiązania i przeszkolenie pracowników. Należy jednak podkreślić, że w przypadku zastosowania modelu SInF Reporter, czas ten jest jak najbardziej osiągalny

Przyjmujemy, że implementacja gotowego modułu SinF Reporter, w zależności od wybranego przez klienta modelu wdrożenia, o których mówiliśmy już w poprzednim artykule, zajmie do 2 miesięcy. Mowa tutaj o rozmieszczeniu infrastruktury po stronie klienta wraz z pełną implementacją modułu SInF Reporter. Warto podkreślić, że terminy na wdrożenie mogą być różne w zależności od wybranego modelu, na jakim oparty będzie SinF Reporter.  

Jak długo trwa wdrożenie SInF Reporter?

Jeżeli mówimy o podstawowym rozwiązaniu, jakim jest tak zwany desktopowy SInF Reporter, to wdrożenie tego systemu może zająć około dwóch tygodni.  

Dla rozwiązań bardziej zaawansowanych, czyli omawianych już wcześniej modeli „on-premise mode one” potrzeba nieco więcej czasu na skuteczne wdrożenie SInF Reportera. Z technicznego punktu widzenia potrzeba około 1 miesiąca na wdrożenie tego systemu. Doliczyć jednak trzeba dodatkowy czas na stworzenie osobnej aplikacji, która odpowiedzialna będzie za pobieranie danych o rachunkach z systemu klienta. Aplikacja ta będzie miała na celu zwrócenie tych danych do zainstalowanego już SInF Reportera, dzięki czemu możliwy będzie transfer tych danych do Systemu informacji Finansowej. Instalacja takiego rozwiązania może również zająć do 1 miesiąca, zatem pełne uruchomienie działającego systemu SinF Reporter wraz z aplikacjami wspierającymi zajmie do maksymalnie dwóch miesięcy

Podobnie sprawa ma się w przypadku modelu „on-premise mode two”, gdzie całość prac leży po stronie Inteca. Konieczne jest zarezerwowanie około 2 miesięcy potrzebnych na rozmieszczenie SInF Reportera na wszystkich środowiskach u klienta. Następnie, po wskazaniu metody pobierania informacji o rachunkach przez klienta tworzone są odpowiednie rozwiązania (za pomocą dedykowanej aplikacji, czy tabeli interfejsowych). Zajmie to również około miesiąca, a do tego doliczyć należy również czas na testowanie tych rozwiązań na wszystkich środowiskach. 

Podsumowanie

W związku z powyższym terminy określone w ustawie na zaimplementowanie nowych rozwiązań i dostarczenie informacji o rachunkach do SInF są całkowicie osiągalne przy użyciu rozwiązania, jakim jest SinF Reporter. Bez względu na to czy mówimy o 3-miesięcznych terminie na dostosowanie infrastruktury w bankach i SKOKach, czy też na całkowicie nowym wdrożeniu rozwiązania u pozostałych podmiotów. Warto jeszcze raz podkreślić, że SINF Reporter jest już gotowym, rozwiązaniem, które możliwe jest do wdrożenia od zaraz u klienta. Dlatego też, biorąc pod uwagę wejście w życie ustawy o SInF warto już rozważyć wdrożenie takiego systemu i jego stosowanie. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie, jakim jest SInF Reporter w całości sprosta wszystkim wymaganiom stawianym w związku z nowym porządkiem prawnym.  


Przetestuj SInF Reporter

Nasze rozwiąznie jest gotowe, dlatego zachęcamy do jego testowania. W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt.