SinF Reporter – rozwiązanie na zapytania o dane finansowe

Jak opisywaliśmy już kilkukrotnie w poprzednich artykułach dotyczących nadchodzących zmian legislacyjnych, nowa ustawa o Systemie Informacji Finansowej wprowadza kilka bardzo istotnych modyfikacji, jeśli chodzi o ujawnianie informacji przez podmioty finansowe. Podstawową charakterystyką nowej ustawy jest to, że zobowiązane jednostki będą udostępniały informacje o rachunkach – otwartych oraz zamkniętych, do specjalnej bazy, jaką jest SInF. Rozwiązanie to ma na celu znaczące zmniejszenie trudności w pozyskiwaniu informacji przez służby i organy skarbowe w przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy czy finansowania terroryzmu. Dzięki wprowadzonej bazie znacząco ma zwiększyć się transparentność polskiej sfery ekonomicznej, a służby będą miały większe możliwości uzyskiwania informacji o takich, podejrzanych rachunkach. Jednak jak to działa w praktyce? 

Moduł SInF

Obecnie, przed wejściem w życie nowej ustawy o Systemie Informacji Finansowej, w razie powstania podejrzenia o tym, że dany rachunek czy też konto powiązane jest z działalnością przestępczą służby musiały wykonać szereg działań. Co za tym idzie, wysyłane są liczne, listowne zapytania do właściwych instytucji finansowych, które to z kolei instytucje zmuszone są do odpowiadania na wielokrotne pytania organów administracji publicznej zadawane w celu pozyskania pełnej informacji. Jak można się domyślić, dla obu stron są to działania czasochłonne i kosztowne, a także nie gwarantujące kompleksowości pozyskiwanych informacji. Dzięki wprowadzeniu SInF możliwe jest zrealizowanie podstawowego zadania stawianego tej ustawie, tj:  „Utworzenie rejestru zwiększającego bezpieczeństwo funkcjonowania rynku finansowego w zakresie informacji o rachunkach bankowych, umowach ubezpieczeń z elementami inwestycyjnymi, a także innych produktach służących gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych oraz zapewnienie dostępu do niego organom ścigania i innym właściwym podmiotom”

Aby jednak spełnić te wymogi jednostki finansujące muszą odpowiednio przygotować się do nowych wymogów nakładanych potencjalną ustawą. Rozwiązaniem, nad którym od dłuższego czasu pracowała Inteca i które obecnie gotowe jest już do wdrożenia jest SInF Reporter. Rozwiązanie to, gotowe do zaimplementowania w systemach klienta umożliwia bezproblemowe połączenie z utworzoną bazą, umieszczenie w niej odpowiedniego pliku z informacjami o rachunkach oraz otrzymanie stosownego potwierdzenia dokonania transferu danych. Wszystko odbywa się w zabezpieczonej, szyfrowanej infrastrukturze, a sama wysyłka odbywa się za pomocą kwalifikowanego bezpiecznego certyfikatu, zgodnie z wymaganiami KIR (analogicznie do STIR KIR). Dzięki takim rozwiązaniom, małe i duże jednostki finansujące mogą uaktualnić swoje systemy i sprostać wymaganiom nakładanym przez nowe ustawodawstwo. 

Wdrożenie Systemu Informacji Finansowej

Wdrożenie Systemu Informacji Finansowej i połączenie z tym systemem za pomocą prezentowanego przez nas modułu SInF Reporter gwarantuje skuteczny transfer danych o rachunkach, mało tego, realizacja tych zadań pozwala na osiągnięcie między innymi takich celów jak: 

  • Zmniejszenie kosztu funkcjonowania instytucji zobowiązanych, 
  • Zwiększenie kontroli nad dostępem do danych wrażliwych dotyczących klientów instytucji zobowiązanej 
  • Automatyzacja procesu komunikacji z SINF 
  • Zbieranie informacji w celach audytowych 

Warto wspomnieć również o istotnej kwestii, a więc nie tylko na jednorazowym udostępnianiu informacji o rachunkach do Systemu Informacji Finansowej. Z ustawy wynika, że taka informacja będzie musiała być przesyłana do SInF w razie zmiany właściciela rachunku, jego beneficjenta, czy też zamknięcia samego rachunku. Dzięki modułowi SInF Reporter jednostka finansowa ma możliwość kontroli nad tymi informacjami i odpowiednią edycję danych przed wysłaniem jej do systemu. Wdrożony i zaimplementowany moduł SinF Reporter umożliwia użytkownikom dokonanie importu pliku csv z informacjami o rachunkach z baz danych firmy. Następnie możliwa jest weryfikacja zgodności tych danych i odpowiednie dostosowanie ich do formatu wymaganego przez SInF. W razie jakichkolwiek nieścisłości, pracownicy jednostki finansowej udostępniające dane mają możliwość edycji tych danych pod kątem formalnym. Następnie możliwy jest podgląd zaimportowanych danych do Systemu, a w razie braku zastrzeżeń SInF Reporter umożliwia potwierdzenie wysyłki za pomocą podpisu elektronicznego. 

Dzięki gotowemu rozwiązaniu jakim jest SInF Reporter wymogi ustawowe są w całości możliwe do zrealizowania za pomocą wygodnej i przejrzystej aplikacji. Oferujemy kilka możliwych modeli wdrożenia naszego rozwiązania, w zależności od potrzeb klienta. Wszystkie prezentowane modele dostosowane są również do ram czasowych związanych z udostępnianiem informacji do systemu. W zależności od rodzaju podmiotu finansowego można mówić o 3, 6 lub nawet 9 miesiącach na zaimplementowanie i udzielenie właściwej informacji o rachunkach. Warto zatem już zawczasu podjąć kroki mające na celu wprowadzenie rozwiązań do udostępniania danych o rachunkach. Z pewnością moduł SinF Reporter sprawdzi się do tego idealnie. 


Przetestuj SInF Reporter

Nasze rozwiąznie jest gotowe, dlatego zachęcamy do jego testowania. W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt.