Keycloak Managed Service

Lokalne i chmurowe zarządzanie tożsamością dla Twojego biznesu

Jako specjaliści w zarządzaniu tożsamością i dostępem (IAM), oferujemy kompleksową usługę zarządzania Keycloak. Wnosimy naszą wiedzę do Twojego biznesu, zapewniając Ci niezawodne rozwiązanie IAM zarówno dla aplikacji i usług lokalnych, jak i opartych na chmurze. Nasz zespół zajmuje się instalacją, konfiguracją i zarządzaniem Keycloak, umożliwiając Ci skupienie się na Twojej podstawowej działalności.

ZAUFALI NAM

Korzyści z naszej usługi zarządzanej Keycloak

W pełni zarządzana usługa

Nasz zespół zajmuje się wszystkim, co związane z wdrożeniem Keycloak, od wstępnej konfiguracji po bieżące zarządzanie i utrzymanie.

Wysoka dostępność

Nasza usługa została opracowana tak, aby zapewnić stały dostęp do rozwiązania IAM, zapewniając 99,9% Service Level Agreement (SLA – umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług).

Skalowalne rozwiązanie

W miarę rozwoju Twojego biznesu nasza usługa zarządzana Keycloak może być łatwo skalowana, aby sprostać rosnącej liczbie użytkowników i aplikacji.

Bezpieczeństwo i zgodność z RODO

Priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo danych, oferując konfigurowalne uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), rozwiązania w zakresie haseł jednorazowych (OTP) i zgodność z przepisami RODO.

Konfigurowalne rozwiązania White-label

Oferujemy w pełni konfigurowalne rozwiązania white-label, które można płynnie zintegrować z Twoim istniejącym brandingiem biznesowym.

Brak uzależnienia od dostawcy

Nasza usługa Cię nie ogranicza. Możesz migrować swoje dane i oprogramowanie do dowolnego wybranego przez Ciebie dostawcy usług w chmurze w dowolnym momencie.

Elastyczne plany

Zapewniamy przejrzysty cennik i różnorodne plany dostosowane do wszystkich potrzeb związanych z uwierzytelnianiem.

Niezależność danych

Usługujemy głównych amerykańskich i europejskich dostawców usług w chmurze, zapewniając, że Twoje dane znajdują się w Twojej jurysdykcji geograficznej.

Personalizacja motywów

Spersonalizuj wygląd i sposób działania swojej instancji Keycloak bez żadnych przestojów.

Monitoring 24/7

Nasza usługa jest stale monitorowana, oferując bezpieczeństwo dzięki 100% bezawaryjności od momentu uruchomienia.

Samodzielna konfiguracja poczty e-mail

Zachowaj kontrolę nad ustawieniami swojej poczty e-mail dzięki naszej samoobsługowej konfiguracji.

Zautomatyzowane zarządzanie konfiguracją Keycloak

Nasza usługa automatyzuje konfigurację Keycloak pomiędzy środowiskiem produkcyjnym i innymi środowiskami, zapewniając płynne działanie.

Pełny dostęp do Keycloak REST API

Uzyskaj pełną kontrolę nad swoim rozwiązaniem IAM dzięki dostępowi do Keycloak REST API.

Dedykowany zespół

Nasz zespół ponad 50 inżynierów specjalizuje się w zarządzaniu i dostrajaniu klastrów Keycloak i oprogramowania opartego na JVM.

Doświadczenie i specjalistyczna wiedza

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w technologiach IAM i Keycloak pomogliśmy różnym firmom zróżnicowanej wielkości skonfigurować ich IDM.

Szybkie wdrożenie

Wdrożenie w pełni zarządzanej instancji Keycloak w Inteca w ciągu kilku minut.

Zaawansowane funkcje

Wykorzystaj zaawansowane funkcje IAM, takie jak federacja użytkowników, pośrednictwo tożsamości i logowanie społecznościowe.

Dedykowany sprzęt

Korzystaj z pełnego dostępu do podstawowych zasobów i zabezpieczeń na dedykowanym sprzęcie.

Bezproblemowe zarządzanie Keycloak

Zajmujemy się wszystkimi aspektami wdrażania i zarządzania Keycloak, dając Ci więcej czasu na skupienie się na Twoim biznesie.

Jednokrotne logowanie

Usprawnij uwierzytelnianie użytkowników i dostęp do aplikacji dzięki jednokrotnemu logowaniu.

Konsola administratora

Scentralizowane zarządzanie Twoim serwerem Keycloak za pomocą łatwej w usłudze konsoli administracyjnej.

Niższe rachunki za hosting w chmurze i DevOps

Dzięki naszej usłudze firmy odnotowały obniżenie rachunków za hosting w chmurze i DevOps nawet o 70%.

Partnerstwo z głównymi dostawcami usług w chmurze

Nawiązaliśmy partnerstwo z Digital Ocean, Amazon Lightsail, Linode, Vultr i Hetzner w celu zapewnienia płynnej integracji usług.

Poznaj liczne zalety naszej usługi zarządzanej Keycloak.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć współpracę.

Sprostaj wyzwaniom związanym z IAM dzięki usłudze zarządzanej Keycloak

Złożoność wdrożenia Keycloak

Upraszczamy proces, zapewniając w pełni zarządzaną usługę Keycloak, odciążając Twój zespół ze skomplikowanych zadań związanych z instalacją i konfiguracją.

Ograniczone wewnętrzne zasoby IT

Dbamy o wszystkie aspekty utrzymania, monitorowania, skalowania i aktualizacji Twojej usługi Keycloak IAM, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie ma potrzeby obciążania Twojego zespołu IT.

Obawy związane z przywiązaniem do dostawcy

Dzięki naszej usłudze nie ma potrzeby martwić się o uzależnienie od dostawcy, ponieważ zapewniamy elastyczność w migracji oprogramowania i danych do dowolnego dostawcy usług w chmurze.

Niepewne ceny

Nasz przejrzysty model cenowy pozwala Ci przewidzieć koszty bez żadnych ukrytych opłat. Możesz wybrać plan, który odpowiada Twoim potrzebom biznesowym.

Zmiany w konfiguracji

Oferujemy zautomatyzowane zarządzanie konfiguracją Keycloak między środowiskiem produkcyjnym a innymi środowiskami, ułatwiając utrzymanie spójności pomiędzy Twoimi systemami.

Ciągłość prowadzenia biznesu

Nasze rozwiązanie zapewnia ciągłe tworzenie kopii zapasowych z odzyskiwaniem danych w czasie rzeczywistym, aby zapewnić integralność danych i minimalny czas przestoju.

Wysokie cele w zakresie odzyskiwania

Oferujemy docelowy czas odzyskiwania do 2 godzin i docelowy punkt odzyskiwania wynoszący zaledwie kilka minut.

Wymóg monitorowania 24/7

Zapewniamy całodobowe monitorowanie, aby zapewnić, że Twoja usługa Keycloak działa płynnie ze 100% czasem sprawności od momentu uruchomienia.

Skalowalność infrastruktury

Nasza usługa Keycloak IAM może obsłużyć miliony jednoczesnych wizyt, zapewniając skalowalność infrastruktury wraz z rozwojem Twojego biznesu.

Wymóg wysokiej dostępności

Zapewniamy klastrowane rozwiązanie Keycloak, usuwając pojedyncze punkty awarii i zapewniając wysoką dostępność IAM dla Twojego biznesu.

Bezpieczeństwo i zgodność z RODO

Zapewniamy rozwiązanie zgodne z RODO z konfigurowalnymi funkcjami uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) i hasła jednorazowego (OTP), zabezpieczając Twoją usługę Keycloak IAM.

Kłopoty z zarządzaniem użytkownikami

Dzięki funkcjom takim jak federacja użytkowników, pośrednictwo tożsamości i logowanie społecznościowe upraszczamy proces zarządzania użytkownikami w ramach Twojej usługi IAM.

Zapewnienie aktualizacji

Obsługujemy automatyczne aktualizacje w celu zapewnienia bezproblemowej wydajności i korzyści w zakresie bezpieczeństwa, dzięki czemu Ty nie musisz martwić się o bycie na bieżąco.

Bezpieczeństwo infrastruktury

Oferujemy dedykowany sprzęt zapewniający pełny dostęp do podstawowych zasobów i zabezpieczeń, dzięki czemu Twoje rozwiązanie IAM jest solidne i bezpieczne.

Trudności w integracji z istniejącymi systemami

Nasz zespół ekspertów pomaga w płynnej integracji Keycloak z Twoimi istniejącymi systemami i infrastrukturą.

Wyzwania związane z kontrolą dostępu

Oferujemy scentralizowaną kontrolę dostępu API do zarządzania dostępem do rosnącej liczby interfejsów API.

Potrzeby w zakresie personalizacji

Nasze rozwiązanie white-label umożliwia dostosowanie wyglądu i sposobu działania Twojej instancji Keycloak do tożsamości Twojej marki.

Wymagania dotyczące zgodności

Nasza usługa zapewnia zgodność ze standardami branżowymi, takimi jak LDAP, OAuth2.0, SCIM, UMA, OpenID Connect i SAML 2.0.

Chcesz sprostać tym wyzwaniom dzięki naszej usłudze zarządzanej Keycloak?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci we wdrożeniu płynnego rozwiązania IAM dla Twojego biznesu.

Oferowane przez nas kompleksowe usługi

Dzięki naszej usłudze zarządzanej Keycloak będziesz mieć dostęp do szerokiej gamy funkcji mających na celu usprawnienie Twojego IAM:

Zarządzana instancja Keycloak

Wdróż solidny system Keycloak IAM w ciągu kilku minut dzięki naszemu zarządzaniu bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

Zgodność z RODO

Nasza usługa ściśle przestrzega przepisów RODO w celu zapewnienia optymalnej ochrony danych.

Zarządzanie konfiguracją Keycloak

Wykorzystaj nasze narzędzia do automatycznego zarządzania konfiguracją Keycloak pomiędzy różnorodnymi środowiskami.

Skuteczne wdrażanie

Płynnie testuj i wdrażaj swoje indywidualne rozszerzenia w środowiskach nieprodukcyjnych.

Automatyczne skalowanie

Nasza usługa hostingowa została zaprojektowana tak, aby skalować się automatycznie, usługując miliony jednoczesnych wizyt.

Monitoring 24/7

Dzięki całodobowemu monitorowaniu utrzymujemy 100% czasu sprawności.

Możliwość eksportu danych

Anuluj subskrypcje w dowolnym momencie i wyeksportuj swoje dane wygodnie za pomocą zrzutów bazy danych PostgreSQL.

Dostęp do interfejsu API Keycloak REST

Klienci mają nieograniczony dostęp do interfejsu API Keycloak REST.

Dedykowany sprzęt

Uzyskaj korzyści z pełnego dostępu do podstawowych zasobów i zabezpieczeń dla Twoich instancji Keycloak.

Automatyczne aktualizacje

Zajmujemy się regularnymi aktualizacjami oprogramowania i systemów, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Przewidywalne ceny

Płać gwarantowaną miesięczną cenę za usługę all-inclusive.

Elastyczne wdrażanie

Wybierz wdrożenie w dowolnej chmurze lub lokalnie, zgodnie z Twoimi potrzebami biznesowymi.

Płynna integracja

Zintegruj swój system Keycloak z istniejącymi systemami w celu łatwego uwierzytelniania użytkowników w różnych aplikacjach.

Pośrednictwo tożsamości

Uprość procesy logowania dzięki funkcjom logowania społecznościowego.

Federacja użytkowników

Nasza usługa zarządzana Keycloak obsługuje serwery LDAP i Active Directory dla federacji użytkowników.

Scentralizowane zarządzanie

Skorzystaj z naszej konsoli administracyjnej do scentralizowanego zarządzania Twoim serwerem Keycloak.

Pojedyncze logowanie / wylogowanie

Łatwe uwierzytelnianie użytkowników w różnych aplikacjach.

Skalowalność i bezpieczeństwo

Nasza usługa jest skalowalna, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Dedykowana infrastruktura

Niech Twoje instancje Keycloak działają na dedykowanym sprzęcie.

Pamięć użytkownika

Zapewniamy bezpieczne i skalowalne rozwiązania do przechowywania danych użytkowników.

Usługi doradcze Keycloak

Wykorzystaj nasze doświadczenie w technologiach IAM i Keycloak do swoich unikalnych potrzeb.

SLA (umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług)

Zapewniamy kompleksowe umowy SLA wspierane przez certyfikowaną infrastrukturę.

Zarządzane bazy danych

Integracja z bazami danych PostgreSQL i MySQL w celu niezawodnego zarządzania danymi.

Partnerstwo z głównymi dostawcami usług w chmurze

Nawiązaliśmy partnerstwo z wieloma dostawcami usług w chmurze, w tym Digital Ocean, AWS, GCP, Azure, OVH i Hetzner.

Pełne wsparcie

Od wdrożenia po utrzymanie i aktualizacje, zaspokajamy Twoje potrzeby związane z Keycloak.

Protokoły odzyskiwania

Zapewniamy cele czasu odzyskiwania do 2 godzin i cele punktu odzyskiwania wynoszące zaledwie kilka minut.

Doświadcz przyszłości IAM. Skontaktuj się z naszym zespołem już teraz, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach zarządzanych Keycloak.

Wyjątkowe atuty usługi zarządzanej Keycloak

Ekspertyza w zakresie Keycloak

Nasz zespół ponad 50 inżynierów specjalizuje się w Keycloak, zapewniając hosting, zarządzanie i dostrajanie klastrów Keycloak i oprogramowania opartego na JVM.

Brak uzależnienia od dostawcy

Ciesz się swobodą wyboru preferowanej infrastruktury, zapewniając jednocześnie płynne działanie dzięki umowie SLA na poziomie 99,9%.

IAM na żądanie

Nasza usługa jest doskonale skonfigurowana, zoptymalizowana i gotowa w kilka sekund.

Elastyczność oprogramowania Open Source

Keycloak to rozwiązanie IAM o otwartym kodzie źródłowym, umożliwiające maksymalne dostosowanie do Twoich specyficznych potrzeb.

Zaawansowana federacja użytkowników

Łatwe połączenie z serwerami LDAP lub Active Directory w celu zarządzania użytkownikami.

Pośrednictwo tożsamości

Integracja z zewnętrznymi dostawcami tożsamości, upraszczająca proces logowania użytkowników.

Zgodność z RODO

Nasza usługa jest w pełni zgodna z RODO, chroniąc dane użytkowników zgodnie z najnowszymi przepisami.

Konfigurowalne uwierzytelnianie 2FA i OTP

Zabezpiecz swoje aplikacje za pomocą konfigurowalnego uwierzytelniania dwuskładnikowego i opcji haseł jednorazowych.

Zautomatyzowane zarządzanie

Automatyzujemy każdą część konfiguracji, uruchamiania i skalowania klastrów Keycloak, umożliwiając Ci skupienie się na Twojej podstawowej działalności.

Elastyczność platformy w chmurze

Z łatwością wdrażaj na głównych platformach, takich jak Google Cloud, Amazon AWS lub Scaleway.

Wysoka dostępność

Wyeliminuj pojedyncze punkty awarii dzięki naszemu klastrowemu rozwiązaniu Keycloak, zapewniającemu stały czas działania Twoich usług.

Płynne monitorowanie

Korzystaj z różnych narzędzi do monitorowania i alarmów, aby łatwo i skutecznie nadzorować system.

Dostosowana do indywidualnych potrzeb domena

Nadaj swojemu systemowi IAM osobisty charakter za pomocą zindywidualizowanej domeny.

Wsparcie migracji

Wykorzystaj nasze rozszerzenie Keycloak do płynnej migracji bez przestojów.

Solidna pamięć użytkownika

Wybierz między bazami danych LDAP, Active Directory lub PostgreSQL do przechowywania użytkowników, gdzie wszystkie są stale archiwizowane w celu zapewnienia integralności danych.

W pełni zarządzana usługa

Od usług awaryjnych, przez codzienne wsparcie operacyjne, po planowanie strategiczne – nasz zespół zajmuje się wszystkimi aspektami wdrożenia Keycloak.

Elastyczne wdrażanie

Wybierz między wdrożeniem w chmurze a wdrożeniem lokalnym, zgodnie z własnymi potrzebami.

Skalowalne rozwiązanie

Dostosuj się do potrzeb Twojej rosnącej bazy użytkowników dzięki naszej skalowalnej i elastycznej usłudze Keycloak.

Kompleksowy pulpit nawigacyjny

Płynnie zarządzaj swoim systemem IAM za pomocą naszego kompleksowego pulpitu nawigacyjnego.

Personalizacja bez przestojów

Dostosowywanie motywów bez przerw w działaniu usługi.

Pojedyncze logowanie/wylogowanie

Lepsze doświadczenie użytkownika dzięki prostemu uwierzytelnianiu we wszystkich usługach.

Zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym

Ciesz się całodobowym monitoringiem dostępności i bezpieczeństwa.

Wykorzystaj moc kompleksowego rozwiązania IAM dzięki naszej usłudze zarządzanej Keycloak.

Zaawansowana funkcjonalność, zwiększone bezpieczeństwo i płynna integracja w wysoce skalowalnym pakiecie. Skontaktuj się z nami już teraz, aby uzyskać rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb IAM.

Poznaj nasze ukończone projekty

Przejrzyj nasze portfolio, aby zobaczyć projekty, które z powodzeniem zrealizowaliśmy. Te studia przypadków pokazują nasze doświadczenie w rozwiązywaniu konkretnych wyzwań biznesowych, przestrzeganiu standardów branżowych i wdrażaniu skalowalnych rozwiązań dla klientów z różnych sektorów.

Zdalne pozyskiwanie pożyczek ratalnych dla wiodącego europejskiego banku

Duży międzynarodowy bank dążył do zautomatyzowania procesu udzielania pożyczek ratalnych online, umożliwiając klientom uzyskanie pożyczki bez konieczności fizycznej wizyty w oddziale.

Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego: Transformacja procesu kredytowego banku

Nasze podejście obejmowało wdrożenie lokalnej usługi zarządzanej Keycloak, zabezpieczenie wszystkich kanałów komunikacji przy użyciu nowoczesnych standardów i wykorzystanie rozszerzeń Keycloak do płynnej integracji.

Najczęściej zadawane pytania

Keycloak Managed Service to w pełni zarządzane i skalowalne rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) oferowane przez Inteca. Obsługuje zadania takie jak uwierzytelnianie użytkowników, pojedyncze logowanie (SSO), federacja użytkowników i logowanie społecznościowe dla firm, zmniejszając złożoność wdrażania i zarządzania.

Usługa zarządzana Keycloak działa poprzez zapewnienie centralnej konsoli do zarządzania użytkownikami, rolami i uprawnieniami w różnych aplikacjach i usługach. Uwierzytelnia użytkowników w oparciu o wielu dostawców tożsamości, takich jak LDAP lub Active Directory, a także integruje się z innymi rozwiązaniami IAM.

Usługa zarządzana Keycloak oferuje szereg korzyści, w tym skalowalność, wysoką dostępność, federację użytkowników, możliwości SSO, płynną integrację z systemami innych firm oraz wsparcie dla głównych dostawców usług w chmurze. Ponadto zajmuje się wdrażaniem, zarządzaniem i zgodnością, uwalniając Twoje zasoby IT do realizacji innych zadań.

Tak, usługa zarządzana Keycloak jest wysoce konfigurowalna. Umożliwia firmom skonfigurowanie jej funkcji zgodnie z ich unikalnymi potrzebami, w tym dostosowanie marki i interfejsu użytkownika.

Tak, usługa zarządzana Keycloak jest zgodna z wymogami RODO i wdraża solidne mechanizmy ochrony danych w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa danych użytkowników.

Ceny za usługę zarządzaną Keycloak zależą od różnych czynników, takich jak liczba użytkowników, pożądane funkcje i wymagany poziom wsparcia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen, wystarczy skontaktować się z firmą Inteca.

Nie ma sztywnego limitu liczby użytkowników we wszystkich sferach Keycloak. Usługa zarządzana Keycloak jest skalowalna i może obsługiwać tylu użytkowników, ilu wymaga Twój biznes.

Tak, usługa zarządzana Keycloak może być wdrażana zarówno w środowiskach lokalnych, jak i w chmurze, oferując firmom elastyczność i skalowalność.

Usługa zarządzana Keycloak wyróżnia się elastycznością, skalowalnością, wszechstronnymi funkcjami i faktem, że jest oparta na otwartym kodzie źródłowym. Oferuje solidny zestaw funkcji, takich jak federacja użytkowników, SSO i logowanie społecznościowe, i można ją dostosować do indywidualnych potrzeb biznesowych.

Tak, usługa zarządzana Keycloak została zaprojektowana z myślą o skalowalności i wysokiej dostępności. Z łatwością dostosowuje się do rozwoju Twojej firmy i zapewnia nieprzerwaną obsługę.

Tak, z usługi zarządzanej Keycloak mogą korzystać zarówno użytkownicy wewnętrzni (pracownicy), jak i zewnętrzni (klienci lub partnerzy). Zapewnia ujednoliconą platformę do zarządzania wszystkimi tożsamościami użytkowników.

Tak, Inteca zapewnia całodobowy monitoring i wsparcie w ramach usługi zarządzanej Keycloak. Oferuje również kompleksowe umowy SLA, aby zapewnić stałą jakość usług.

Konfiguracja usługi zarządzanej Keycloak obejmuje proces konsultacyjny z firmą Inteca w celu zrozumienia Twoich wymagań biznesowych i infrastruktury. Po konsultacjach usługa zostaje wdrożona.

ZAPYTANIE

Wybierz profesjonalne usługi IT dla swojego projektu rozwoju oprogramowania