Moduł SInF Reporter – czym jest, do czego służy?

Wraz z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi do życia wprowadzony zostanie tak zwany System Informacji Finansowej (SInF). W poprzednim artykule  omówiliśmy na czym polegał będzie ten system i jakie zadania ma on spełniać. Jak wynika z obecnego projektu ustawy oraz towarzyszącym mu uzasadnieniom i komentarzom, to na podmiotach finansowych oferujących otwarte i zamknięte rachunki ciążył będzie obowiązek dostosowania swoich systemów informatycznych do tego nowego rozwiązania. Jak każda tego typu zmiana, również wprowadzenie SInF rodzi kontrowersje, głównie w temacie wdrożenia odpowiedniego systemu do obecnych systemów informatycznych podmiotów finansowych. Całe szczęście obecnie na rynku znaleźć możemy już dedykowane rozwiązania, które sprawią, że udostępnienie tych danych będzie nie tylko możliwie, ale i bardzo proste. Mowa o dedykowanej aplikacji jaką jest SInF Reporter.

SInF Reporter to aplikacja służąca do wysyłki informacji o rachunkach do Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR).

Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, podmioty zobowiązanie do udostępnienia informacji o rachunku zgodnie z nową ustawą o SInF będą w stanie:

 • zaimportować odpowiednio przygotowany plik csv z danymi do systemu STIR.
 • lub wykorzystać odpowiednie API do wysyłania danych do STIR

Dodatkowo rozwiązanie umożliwia między innymi weryfikacje importowanych danych oraz w razie potrzeby edycję takich danych, w razie wystąpienia ewentualnych niezgodności.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o SInF do udostępniania informacji o rachunkach zobowiązane są nie tylko banki, lecz również Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, jednostki prowadzące rachunki płatnicze założone w  innych podmiotach finansujących, w tym także podmioty oferujące rachunki papierów wartościowych, a zatem domy maklerskie lub inne tego typu jednostki. SInF Reporter umożliwia autoryzowaną wysyłkę danych do STIR wykorzystując wymagane w specyfikacji technicznej zabezpieczenia komunikacji. Po przeprowadzonej wysyłce danych wygenerowane zostanie również potwierdzenie informujące o skutecznie wykonanym transferze danych.

Moduł SinF Reporter pozwala użytkownikom na:

 • Import pliku csv z informacjami o rachunkach,
 • Weryfikację zgodności typów danych z schematem SInF,
 • Edycję danych,
 • Podgląd zaimportowanych danych,
 • Edycję poszczególnych importowanych rekordów,
 • Walidację danych zgodnie ze schematem SInF,
 • Złożenie podpisu elektronicznego.
 • Wysłanie danych do STIR / SInF
 • Przygotowanie danych audytowych z potwierdzeniem wysyłki

Bardzo dużą przewagą rozwiązania SInF Reporter jest możliwość wykorzystania dwóch kanałów do wysyłania informacji o rachunkach:

 • z poziomu przeglądarki internetowej. Prosta i wygodna w obsłudze aplikacja umożliwia również łatwe nadawanie uprawnień kolejnym użytkownikom. Dzięki temu do importu pliku csv może zostać uprawnionych określona liczba pracowników danego podmiotu finansowego. Za pomocą bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, każdy z użytkowników będzie mógł dokonać importu pliku csv do interfejsu STIR. Rozwiązanie umożliwia import danych z pliku csv, przy założeniach maksymalnie 10000 płaskich wierszy danych i maksymalnie 20 pól. Moduł posiada również graficzny interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim.
 • z poziomu API. Dane mogą być przygotowane w zewnętrznym systemie. Następnie dane mogą zostać wysłane do API SInF Reporter lub pobrane przez SInF Reporter ze wskazanego interfejsu. Następnie dane mogą być wysłane do SINF automatycznie lub sprawdzone i zmodyfikowane ręcznie przez operatora.

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu SinF Reporter użyte zostały 4 kluczowe komponenty, które współtworzą aplikację.

Dzięki zastosowaniu tych modułów aplikacyjnych SInF Reporter jest dedykowanym rozwiązaniem „uszytym na miarę” wymagań nałożonych w związku z implementacją Systemu Informacji Finansowej. Wspomniane komponenty to:

 • SInF Reporter Frontend,
 • SInF Reporter Logic,
 • Serwer Autoryzacyjny,
 • Serwer Podpisu,
 • SInF Reporter DB.

Do stworzenia modułu SInF Reporter wykorzystane zostały poniżej przedstawione technologie:

 • Java,
 • Angular,
 • Spring Boot/Tomcat,
 • RESTful services, Apache CXF (dla celów komunikacji ze STIR),
 • Relacyjna baza danych (jako główny zbiór danych w aplikacji),
 • System operacyjny Linux Centos,
 • Kubernetes i konteneryzacja Docker,
 • Rozwiązania do przygotowywania podpisu kwalifikowanego zgodnego z eIDAS.

Moduł SinF Reporter posiada zaawansowane systemy bezpieczeństwa, dzięki którym praca na tym module jest odpowiednio zabezpieczona. Wszystkie usługi realizowane przy pomocy modułu SInF Reporter są zabezpieczone przy wykorzystaniu Serwera Autoryzacji. Dzięki temu, każdemu klientowi udostępnione zostaną własne, indywidualne dane dostępowe do aplikacji. SInF Reporter wykorzystuje również protokół bezpieczeństwa Oauth 2.0 wraz z rozszerzeniami. Z kolei komunikacja z bazą STIR opiera się na wykorzystaniu certyfikatu kwalifikowanego do celów podpisu elektronicznego. Połączenie między użytkownikiem a STIR jest natomiast zabezpieczone za pomocą protokołu https. Dodatkowo, aplikacja przechowuje jedynie dane audytowe służące do przeglądania historii dokonanych importów, jednak bez wglądu w samą zawartość dokonanego importu. Dostępne są dane o użytkowniku importującym oraz podstawowe informacje o rezultacie komunikacji ze STIR w ramach danego transferu.

Biorąc pod uwagę obecny kształt zaproponowanego projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej, Moduł SInF Reporter został stworzony, aby sprostać wszystkim wymaganiom stawianym przez tę ustawę. Zgodnie z obecną propozycją przyjąć należy, że komunikacja i transfer danych odbywać się będzie za pomocą istniejących już endpointów STIR. Z racji tego, że finalna treść ustawy nie jest jeszcze znana, dopuszczać można pewne zmiany w tym zakresie. W takim wypadku konieczne będzie dostosowanie komunikacji ze STIR poprzez aktualizację modułu. Jesteśmy jednak przekonani, że rozwiązania i mechaniki jakie oferuje SInF Reporter w pełni spełnią oczekiwania i wymagania jakie stawiane są przed podmiotami finansowymi. Na bieżąco śledzimy proces legislacyjny ustawy o Systemie Informacji Finansowej i na bieżąco reagujemy na wszelkie zmiany. Dzięki temu klienci otrzymają kompleksowe rozwiązanie, którego implementacja znajdzie w pełni uzasadnienie w wymogach ustawowych.


Przetestuj SInF Reporter

Nasze rozwiąznie jest gotowe, dlatego zachęcamy do jego testowania. W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt.