Digital Process Automation Services

Uwolnij potencjał biznesowy dzięki inteligentnej automatyzacji

Świadczymy kompleksowe usługi cyfrowej automatyzacji procesów (DPA), wykorzystując zaawansowane technologie, takie jak zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA), BPMN 2.0 i platformy low-code w celu zwiększenia wydajności operacyjnej, poprawy obsługi klienta i przyspieszenia transformacji cyfrowej.

ZAUFALI NAM

Zalety cyfrowej automatyzacji procesów

Wydajne zarządzanie przepływem procesów

Zautomatyzuj powtarzalne zadania w ramach Twoich procesów biznesowych, redukując w ten sposób liczbę błędów manualnych i oszczędzając cenny czas.

Optymalizacja procesów

Usprawnij przepływy procesów, aby zapewnić płynne i wydajne działanie, zwiększając produktywność we wszystkich działach.

Zwiększona dokładność danych

Cyfryzacja zadań wykonywanych ręcznie poprawia spójność i wiarygodność Twoich danych.

Poprawiona widoczność

Uzyskaj pełną kontrolę i wgląd w swoje procesy biznesowe w czasie rzeczywistym dzięki intuicyjnemu systemowi zarządzania procesami.

Natychmiastowe podejmowanie decyzji

Wykorzystuj wgląd w czasie rzeczywistym do podejmowania świadomych, błyskawicznych decyzji, które napędzają rozwój biznesu.

Najwyższy poziom obsługi klienta

Usprawnij interakcje z klientami, przyspieszając czas reakcji i zapewniając płynne procesy wdrażania.

Efektywność kosztowa

Obniż koszty operacyjne i zoptymalizuj wykorzystanie zasobów dzięki wydajnemu zarządzaniu procesami.

Zgodność z obowiązującymi regulacjami

Osiągnij i utrzymaj zgodność z przepisami i standardami branżowymi dzięki skrupulatnie zaprojektowanym przepływom procesów.

Skalowalność

Nasze usługi mogą dostosowywać się do rosnących potrzeb biznesowych, zapewniając płynną skalowalność.

Możliwości integracji

Nasze rozwiązania płynnie integrują się z Twoimi istniejącymi systemami i aplikacjami, zapewniając sprawne działanie i ciągłość.

Standaryzacja procesów biznesowych

Wykorzystując standard BPMN 2.0 do modelowania i tworzenia diagramów, zapewniamy przejrzystość, wydajność i skuteczność.

Automatyzacja zadań

Automatyzacja różnych zadań w ramach Twoich procesów biznesowych w celu zwiększenia wydajności.

Zwiększona wygoda użytkowania

Dostarczanie najwyższej jakości doświadczeń użytkowania pracownikom, klientom i dostawcom.

Inteligentna automatyzacja

Wykorzystaj zrobotyzowaną optymalizację procesów i inteligentne funkcje automatyzacji, aby przekształcić swoje operacje biznesowe.

Dostosowywane do potrzeb rozwiązania

Nasze usługi są dostosowane do unikalnych potrzeb biznesowych, zapewniają optymalne wyniki.

Wytyczne ekspertów

Otrzymuj wsparcie ekspertów i wytyczne w trakcie całego procesu wdrażania.

Najnowocześniejsze technologie

Utrzymaj przewagę nad konkurencją, wykorzystując najnowsze oprogramowanie do automatyzacji procesów cyfrowych.

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek

Osiągaj szybsze wprowadzanie produktów lub usług na rynek i lepszy zwrot z inwestycji dzięki wydajnemu zarządzaniu procesami.

Ulepszony proces wdrażania

Usprawnij swoje procesy wdrażania pracowników lub klientów, zwiększając satysfakcję i retencję.

Dostępność mobilna

Nasze rozwiązania są dostępne z urządzeń mobilnych, zapewniając zarządzanie procesami na bieżąco.

Odkryj, jak nasze usługi cyfrowej automatyzacji procesów mogą przekształcić Twoje operacje biznesowe i napędzić wzrost.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać bezpłatną konsultację.

Wyzwania i problemy rozwiązywane przez nasze usługi cyfrowej automatyzacji procesów

Automatyzacja zadań wykonywanych manualnie

Cyfryzujemy i automatyzujemy ręczne, powtarzalne zadania, zwiększając wydajność i ograniczając błędy ludzkie.

Przejrzystość procesów

Nasze rozwiązania zapewniają jasny wgląd i kontrolę nad Twoimi procesami biznesowymi, zapewniając pełną przejrzystość i rozliczalność.

Wdrażanie klientów

Usprawniamy i automatyzujemy proces wdrażania klientów, poprawiając ich doświadczenia i skracając czas poświęcany na to zadanie.

Przewaga konkurencyjna

Nasze rozwiązania pomagają biznesom zachować konkurencyjność w erze cyfrowej, poprzez wykorzystywanie technologii takich jak RPA, BPMN 2.0 i platform low-code.

Wydajność procesu zatwierdzania

Automatyzujemy proces zatwierdzania pożyczek, kredytów i zleceń zakupowych, znacznie skracając czas i wysiłek z nimi związany.

Adaptowalność procesu

Nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby były elastyczne, szybko uruchamiające i skalujące nowe rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby rynku.

Redukcja błędów

Automatyzując procesy biznesowe, zmniejszamy prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, które są powszechne w procesach wykonywanych ręcznie, na papierze.

Pomiar powodzenia procesów

Dzięki naszej wbudowanej analityce pomagamy biznesom mierzyć powodzenie procesów i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Płynna integracja

Nasze rozwiązania DPA mogą płynnie integrować się z Twoimi istniejącymi systemami, zwiększając ogólną funkcjonalność biznesową i wydajność.

Zgodność i bezpieczeństwo

Dzięki naszym usługom biznes może łatwo dostosować się do nowych regulacji i standardów bezpieczeństwa, zmniejszając ryzyko kar za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów.

Efektywność kosztowa i czasowa

Dzięki automatyzacji ręcznie wykonywanych, powtarzalnych zadań, nasze usługi pozwalają biznesowi zaoszczędzić zarówno czas, jak i zasoby.

Skalowanie biznesu

Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o szybkim skalowaniu Twojego biznesu, zapewniając Ci możliwość efektywnego rozwoju i dostosowywania się do zmian rynkowych.

Innowacje produktowe

Umożliwiamy szybsze i bardziej wydajne eksperymentowanie z produktami i ich wdrażanie, przyczyniając się do innowacji i konkurencyjności na rynku.

Wrażenia użytkownika

Automatyzując ręczne procesy, polepszamy doświadczenia użytkowników dla klientów, pracowników i sprzedawców, prowadząc do zwiększenia satysfakcji i produktywności.

Widoczność i kontrola przepływu procesów

Nasze rozwiązania zapewniają widoczność i kontrolę nad procesami biznesowymi w czasie rzeczywistym, zwiększając możliwości zarządzania i podejmowania decyzji.

Centralizacja danych

Dzięki naszym rozwiązaniom możesz scentralizować dane i skutecznie nimi zarządzać, co prowadzi do lepszych obserwacji i decyzji opartych na danych.

Optymalizacja zasobów

Nasze usługi optymalizują wykorzystanie zasobów, co skutkuje oszczędnościami kosztów i poprawą wydajności operacyjnej.

Zwinność biznesowa

Nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby umożliwić biznesowi skalowanie i szybkie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i dynamiki rynku.

Dostępność mobilna

Nasze usługi umożliwiają zdalne wykonywanie zadań za pośrednictwem platform przyjaznych dla urządzeń mobilnych, zapewniając elastyczność i wydajność operacji.

Pozwól nam pomóc Ci sprostać Twoim wyzwaniom biznesowym dzięki naszym kompleksowym usługom cyfrowej automatyzacji procesów.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby uzyskać konsultację.

Odkrywanie naszych zróżnicowanych usług w zakresie cyfrowej automatyzacji procesów.

Usprawnianie procesów biznesowych

Zastosuj cyfrową automatyzację procesów, aby wyeliminować nieefektywności i utorować drogę do płynnych operacji.

Automatyzacja procesów robotyki

Zastąp wykonywanie ręcznie powtarzalnych zadań naszymi najnowocześniejszymi rozwiązaniami, aby zwiększyć dokładność i produktywność.

Zarządzanie procesami biznesowymi

Przekształć swoje operacje biznesowe dzięki naszym holistycznym strategiom, wdrażając ustrukturyzowane podejście do ciągłego doskonalenia.

Inteligentna automatyzacja

Wykorzystaj nasze inteligentne usługi automatyzacji, aby płynnie połączyć sztuczną inteligencję i automatyzację procesów robotyki, zwiększając w ten sposób wydajność procesów i zdolności w zakresie podejmowania decyzji.

Automatyzacja wdrażania klientów

Skorzystaj z naszych zautomatyzowanych procesów wdrażania, aby zapewnić najwyższą jakość doświadczeń użytkowników przy jednoczesnym zminimalizowaniu pracy wykonywanej ręcznie i błędów.

Automatyzacja przepływu zadań

Nasze usługi pomogą Ci zautomatyzować złożone procesy biznesowe, umożliwiając szybsze zatwierdzanie i zwiększoną widoczność procesów.

Rozwiązania rozwojowe oparte na Low- Code

Umożliwiamy biznesom szybkie tworzenie i optymalizację operacji biznesowych za pomocą naszej platformy low-code, oferując szybszą drogę do cyfrowej transformacji.

Zarządzanie dokumentami

Zarządzaj i śledź wszystkie Twoje dokumenty biznesowe w formie cyfrowej, co prowadzi do lepszej współpracy i bezpiecznego dostępu do danych.

Przechwytywanie i ekstrakcja danych

Skorzystaj z naszych usług automatyzacji, aby dokładnie przechwytywać i wyodrębniać dane z różnych źródeł, przyczyniając się do szybszego podejmowania decyzji.

Rozwiązania zapewniające przejrzystość procesów

Dzięki naszym usługom można osiągnąć przejrzystość procesów w zespołach, zwiększając rozliczalność i ułatwiając lepszą kontrolę.

Automatyzacja zatwierdzania pożyczek i kredytów

Przyspiesz swój proces zatwierdzania pożyczek i kredytów poprzez jego cyfryzację i automatyzację, zwiększając tym samym zadowolenie klientów.

Automatyzacja zleceń zakupowych

Zautomatyzuj swój proces składania zamówień, aby zwiększyć dokładność, wydajność i widoczność w czasie rzeczywistym.

Automatyzacja transportu i logistyki

Usprawnij swoje operacje transportowe i logistyczne, korzystając z naszych usług, obniżając koszty i zwiększając produktywność.

Rozwiązania automatyzacji dostosowane do indywidualnych potrzeb

Dostarczamy rozwiązania dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb i celów biznesowych, zapewniając idealne dopasowanie do Twojego środowiska operacyjnego.

Modelowanie BPMN 2.0

Nasi eksperci wykorzystują standardy BPMN 2.0 do precyzyjnego modelowania procesów, umożliwiając łatwe zrozumienie i efektywną realizację procesów biznesowych.

Integracje

Płynnie zintegruj nasze rozwiązania z Twoimi istniejącymi systemami, aby uzyskać spójny, wzajemnie połączony ekosystem biznesowy.

Interfejsy zorientowane na mobilność

Doświadcz zwiększonej dostępności dzięki naszym interfejsom mobilnym, które umożliwiają użytkownikom zarządzanie procesami w dowolnym miejscu i czasie.

Zgodność z regulacjami

Zachowaj zgodność z regulacjami branżowymi dzięki naszym usługom, które obejmują wbudowane kontrole zgodności.

Monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym

Użyj naszych narzędzi do monitorowania i analizy w czasie rzeczywistym, aby uzyskać wgląd, śledzić wydajność i podejmować świadome, oparte na informacji decyzje.

Konsultacje i wsparcie ekspertów

Skorzystaj z naszego kompleksowego wsparcia i konsultacji ekspertów podczas całej swojej przygody z cyfrową automatyzacją procesów, zapewniając płynne przejście i ciągły sukces.

Zapoznaj się z naszymi kompleksowymi rozwiązaniami cyfrowej automatyzacji procesów i przekonaj się, jak mogą one przekształcić Twoje procesy biznesowe.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną konsultację jeszcze dzisiaj!

Wyjątkowe punkty sprzedażowe usług cyfrowej automatyzacji procesów Inteca

Inteligentna automatyzacja

Nasze usługi wykorzystują boty i sztuczną inteligencję do automatyzacji zadań w ramach Twojego przepływu procesów, zwiększając zwinność i wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Platforma low-code

Przyjazna dla użytkownika, platforma low-code pozwala Ci dostosować Twoje przepływy procesów do Twoich unikalnych potrzeb biznesowych, umożliwiając nawet nietechnicznym użytkownikom tworzenie procesów i zarządzanie nimi.

Kompleksowe oprogramowanie BPM

Usprawnij i zoptymalizuj swoje procesy biznesowe dzięki naszemu solidnemu, opartemu na chmurze oprogramowaniu do zarządzania procesami biznesowymi (BPM), zwiększając wydajność operacyjną i obsługę klienta.

Wydajny proces wdrażania

Nasze usługi umożliwiają szybkie i bezproblemowe wdrażanie klientów usług finansowych, ograniczając zadania wykonywane ręcznie i przyspieszając proces zatwierdzania.

Innowacyjna automatyzacja przepływu procesów

Nasze narzędzie do automatyzacji przepływu procesów zawiera edytor wizualny, umożliwiający użytkownikom łatwe tworzenie i automatyzowanie przepływów pracy w mniej niż 15 minut.

Dynamiczne zarządzanie procesami

Oferujemy kompleksowe funkcje i narzędzia do zarządzania przepływami procesów, które zapewniają wgląd w Twoje procesy w czasie rzeczywistym, umożliwiając Ci szybkie podejmowanie działań w przypadku wystąpienia wąskich gardeł.

Skalowalne rozwiązania

Nasze usługi zostały zaprojektowane z myślą o skalowaniu Twojego biznesu, zapewniając, że wraz z rozwojem Twojej organizacji, Twoje procesy mogą się płynnie dostosowywać i ewoluować.

Bezpieczeństwo i zgodność

Priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo danych i zgodność ze standardami branżowymi, zapewniając wbudowane mechanizmy kontroli w celu ochrony Twoich danych biznesowych.

Usługi dla klientów

Od indywidualnie dostosowanego doradztwa i edukacji po całościową realizację projektu, usługi Inteca zapewniają uzyskanie maksymalnych korzyści.

Przetwarzanie faktur

Nasze oparte na sztucznej inteligencji inteligentne przetwarzanie dokumentów ułatwia wydajną obsługę faktur i zamówień zakupów, pozwalając Twoim pracownikom skupić się na strategicznych priorytetach biznesowych.

Wsparcie dla BPMN 2.0

Nasze rozwiązania w pełni obsługują graficzną notację służąca do opisywania procesów biznesowych – Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0, standard modelowania procesów biznesowych.

Możliwości integracji

Nasze oprogramowanie można łatwo zintegrować z Twoimi istniejącymi systemami i aplikacjami, zapewniając płynny proces wdrażania.

Spersonalizowane konsultacje

Uzyskaj indywidualnie dostosowane konsultacje z naszymi ekspertami, aby zrozumieć, w jaki sposób nasze usługi mogą zaspokoić Twoje unikalne potrzeby biznesowe.

Zautomatyzowany Routing

Nasze rozwiązania zapewniają zautomatyzowany routing i powiadomienia o zadaniach, aby przyspieszyć Twój przepływ procesów.

Całościowa automatyzacja od początku do końca

Od procesów zamówień rządowych po przyjęcia do ubezpieczenia i przetwarzanie roszczeń – osiągnij pełną automatyzację dzięki naszym kompleksowym usługom cyfrowej automatyzacji procesów.

Zrobotyzowana automatyzacja procesów

Jesteśmy partnerem najlepszych dostawców, aby zapewnić płynną automatyzację powtarzalnych zadań, zwiększając wydajność i produktywność.

Cyfryzacja procesów biznesowych

Pomagamy w digitalizacji szerokiej gamy zadań w ramach Twoich regularnych procesów biznesowych, eliminując zbędną pracę i błędy popełniane manualnie.

Dostępność mobilna

Wykonuj zadania na urządzeniach mobilnych, aby uzyskać lepszą dostępność dzięki naszym usługom cyfrowej automatyzacji procesów.

Branżowe rozwiązania przepływu pracy

Nasze usługi oferują, odpowiednio dostosowane do potrzeb branży i działu, rozwiązania w zakresie przepływów procesów, spełniające unikalne potrzeby Twojego biznesu.

Gotowy na transformację Twoich procesów biznesowych?

Odkryj, w jaki sposób usługi cyfrowej automatyzacji procesów firmy Inteca mogą pomóc Ci usprawnić przepływy procesów, poprawić wydajność i napędzać cyfrową transformację. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj, aby uzyskać spersonalizowaną konsultację i bezpłatny okres próbny.

Poznaj nasze ukończone projekty

Przejrzyj nasze portfolio, aby zobaczyć projekty, które z powodzeniem zrealizowaliśmy. Te studia przypadków pokazują nasze doświadczenie w rozwiązywaniu konkretnych wyzwań biznesowych, przestrzeganiu standardów branżowych i wdrażaniu skalowalnych rozwiązań dla klientów z różnych sektorów.

Zdalne pozyskiwanie pożyczek ratalnych dla wiodącego europejskiego banku

Duży międzynarodowy bank dążył do zautomatyzowania procesu udzielania pożyczek ratalnych online, umożliwiając klientom uzyskanie pożyczki bez konieczności fizycznej wizyty w oddziale.

Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego: Transformacja procesu kredytowego banku

Nasze podejście obejmowało wdrożenie lokalnej usługi zarządzanej Keycloak, zabezpieczenie wszystkich kanałów komunikacji przy użyciu nowoczesnych standardów i wykorzystanie rozszerzeń Keycloak do płynnej integracji.

Najczęściej zadawane pytania

Cyfrowa automatyzacja procesów oznacza wykorzystanie technologii cyfrowej do wykonania procesu w celu realizacji przepływu zadań lub funkcji. Technologie takie jak zrobotyzowana automatyzacja procesów oraz BPMN 2.0 notacja służąca do opisywania procesów biznesowych są często wykorzystywane w cyfrowej automatyzacji procesów.

Cyfrowa automatyzacja procesów może zoptymalizować Twoje procesy biznesowe, zmniejszyć liczbę zadań wykonywanych ręcznie, usprawnić powtarzalne zadania, poprawić jakość doświadczeń klientów i zwiększyć ogólną zwinność biznesową. Promuje również wydajny przepływ procesów i zarządzanie nimi.

Cyfrowa automatyzacja procesów może być korzystna dla różnych branż, w tym finansów, opieki zdrowotnej, logistyki, IT, handlu detalicznego i innych. Jest to korzystne wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba automatyzacji zadań wykonywanych manualnie, opartych na regułach.

Kluczowe cechy usługi obejmują płynną integrację z istniejącymi systemami, przyjazne dla użytkownika interfejsy, rozwój low-code, inteligentną automatyzację oraz możliwości digitalizacji i usprawnienia procesów biznesowych.

Jak najbardziej, rozwiązania te mogą być indywidualnie dostosowane do specyficznych wymagań biznesowych. Mogą one zautomatyzować określone zadania w ramach Twoich procesów biznesowych lub przebudować cały przepływ procesów.

Wdrożenie obejmuje zrozumienie istniejącego procesu, zaprojektowanie zautomatyzowanego procesu, opracowanie automatyzacji za pomocą narzędzi takich jak zrobotyzowana automatyzacja procesów lub BPMN 2.0, testowanie, a następnie wdrożenie rozwiązania.

Inteca oferuje całościowe wsparcie, od konsultacji i wdrożenia po szkolenia i utrzymanie. Nasz zespół jest gotowy pomóc Ci zoptymalizować Twoje procesy i czerpać z nich jeszcze większe korzyści.

Koszt usług zależy od złożoności i zakresu procesów, które mają zostać zautomatyzowane. Zalecamy skontaktowanie się z nami w celu uzyskania spersonalizowanej konsultacji i wyceny.

Harmonogram wdrożenia może się różnić w zależności od złożoności procesu biznesowego, wybranej technologii i gotowości danej organizacji. Średnio może to trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Zapewniamy kompleksowe szkolenia w zakresie korzystania z narzędzi zarządzania zautomatyzowanymi procesami i rozwiązywania typowych problemów. Naszym celem jest zapewnienie, że Twój zespół może śmiało zarządzać Twoimi procesami cyfrowymi.

Tak, bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Zapewniamy, że wszystkie zautomatyzowane procesy są zgodne ze standardowymi dla branży praktykami bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych.

Chociaż dokładny zwrot z inwestycji może się różnić, cyfrowa automatyzacja procesów często skutkuje zmniejszeniem kosztów operacyjnych, zwiększoną wydajnością i lepszym świadczeniem usług, co przyczynia się do pozytywnego wskaźnika zwrotu z inwestycji.

Tak, te rozwiązania można płynnie zintegrować z istniejącymi systemami, aby rozszerzyć ich funkcjonalność i poprawić ogólny przepływ procesów.

Regularne aktualizacje i kontrole są zazwyczaj wymagane w celu zapewnienia optymalnej wydajności rozwiązań. W tym celu oferujemy stałe wsparcie i usługi utrzymania.

ZAPYTANIE

Wybierz profesjonalne usługi IT dla swojego projektu rozwoju oprogramowania