Business Rules Engine

Potęga automatyzacji i podejmowania decyzji dzięki silnikowi reguł biznesowych Inteca

Silnik reguł biznesowych Inteca (BRE) to wszechstronne narzędzie zaprojektowane do automatyzacji złożonych procesów podejmowania decyzji, umożliwiające organizacjom wydajniejsze działanie, szybką adaptację i zachowanie zgodności ze zmianami regulacyjnymi. Nasze rozwiązanie BRE jest zakorzenione w Decision Model and Notation (DMN), standardowej w branży notacji modelowania decyzji biznesowych, oferującej zarówno uproszczone doświadczenie użytkownika, jak i zaawansowaną infrastrukturę techniczną do płynnej integracji reguł biznesowych w ramach istniejących przepływów zadań.

ZAUFALI NAM

Kluczowe korzyści z wdrożenia silnika reguł biznesowych Inteca

Uproszczone zarządzanie regułami biznesowymi

Wykorzystaj nasze silniki reguł do definiowania, testowania i wdrażania reguł biznesowych, oddzielając je od kodu aplikacji, zmniejszając w ten sposób złożoność.

Usprawniona rejestracja reguł i zarządzanie nimi

Nasz silnik reguł biznesowych zapewnia kompleksową platformę do zarządzania wszystkimi Twoimi regułami, zapewniając spójność i definiując relacje między różnymi regułami.

Niezależność od IT

Pozwól Twoim użytkownikom biznesowym modyfikować reguły autonomicznie, bez interwencji IT, sprzyjając zwinności i szybszemu reagowaniu na zmiany rynkowe.

Poszerzanie wiedzy biznesowej

Nasz BRE nie tylko egzekwuje reguły, ale także generuje cenne informacje biznesowe, wykrywając unikalne sytuacje biznesowe i pomagając Ci podejmować świadome decyzje oparte na informacji.

Ustandaryzowana kontrola dostępu

Użyj naszego BRE do ustandaryzowanej kontroli dostępu do aplikacji za pośrednictwem XACML, zapewniając bezpieczeństwo i integralność Twoich danych.

Przyspieszone podejmowanie decyzji

W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów, nasz silnik reguł biznesowych zapewnia znaczące korzyści w zakresie wydajności, dzięki czemu nadaje się do różnych przypadków użycia, takich jak klasyfikacja klientów, obliczanie wartości klienta itp.

Bezstanowe podejmowanie decyzji

Nasz BRE oferuje bezstanowe rozwiązanie dla procesów podejmowania decyzji, pozwalające na wydajne i spójne wykonywanie reguł biznesowych.

Zdolność podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym

Dzięki architekturze opartej na zdarzeniach nasz BRE zapewnia możliwość podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu idealnie nadaje się do dynamicznych środowisk biznesowych.

Rozwiązania specyficzne dla danej branży

Nasz BRE jest szczególnie skuteczny w branżach, w których obowiązuje wiele zasad, takich jak finanse i ubezpieczenia, dostosowując się do specyficznych przepisów i procesów w danej branży.

Inteligentne wspomaganie podejmowania decyzji

Silnik reguł biznesowych Inteca to inteligentne rozwiązanie dla systemów wspomagania decyzji i systemów eksperckich, wspomagające analitykę Twoich procesów biznesowych.

Wydajne zarządzanie zgodnością

Unikaj kosztownych grzywien i kar za nieprzestrzeganie przepisów, dzięki zapewnieniu spójnego przestrzegania zmieniających się regulacji.

Podwyższona wydajność

Doświadcz skoku produktywności dzięki naszemu BRE, który przyspiesza procesy decyzyjne i redukuje błędy obsługi ręcznej.

Ulepszona obsługa klienta

Wykorzystaj procesy oparte na regułach, aby zapewnić najwyższą jakość obsługi klienta, napędzając lojalność i wzrost.

Nowe możliwości uzyskiwania przychodów

Nadążając za zmianami na rynku, nasz BRE udostępnia nowe źródła przychodów dla Twojego biznesu.

Zwiększona zwinność biznesowa

Oddzielając logikę decyzyjną od bazy kodu, nasz BRE umożliwia Twojemu biznesowi szybkie dostosowanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Uproszczone zarządzanie regułami biznesowymi

Zarządzaj swoimi regułami biznesowymi za pomocą intuicyjnego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu, zmniejszając potrzebę korzystania ze specjalistycznej wiedzy technicznej.

Redukcja kosztów

Dzięki naszemu zautomatyzowanemu BRE można obniżyć koszty operacyjne i zredukować liczbę błędów popełnianych ręcznie, uzyskując poprawę Twoich wyników finansowych.

Płynna integracja

Zintegruj nasz BRE z Twoimi istniejącymi systemami i aplikacjami, aby uzyskać ujednolicony i wydajny proces biznesowy.

Skalowalne rozwiązanie

Nasze oparte na chmurze BRE można skalować w celu obsługi rosnącej ilości danych, zapewniając wydajność w miarę rozwoju Twojego biznesu.

Gotowy na automatyzację, zwinność i trafność?

Wyzwania i rozwiązania związane z zarządzaniem regułami biznesowymi

za pomocą silnika reguł Inteca

Zarządzanie złożonymi regułami biznesowymi

Dzięki naszemu zaawansowanemu silnikowi reguł biznesowych (BRE) automatyzujemy zarządzanie złożonymi regułami biznesowymi, zapewniając usprawnione operacje.

Zdolność adaptacji do dynamicznych wymagań biznesowych

Silnik reguł biznesowych Inteca został zaprojektowany tak, aby szybko dostosowywał się do zmieniających się warunków biznesowych, pomagając Twojej organizacji zachować zwinność.

Wysoka zależność od IT w przypadku zmian zasad

Nasz BRE umożliwia użytkownikom biznesowym autonomiczne modyfikowanie reguł, zmniejszając zależność od działu IT.

Brak standardowego języka do pisania zasad

Nasz silnik reguł wspomaga model decyzyjny i notację (DMN), powszechnie akceptowany standard definiowania i zarządzania regułami biznesowymi.

Zgodność z regulacjami

BRE firmy Inteca zapewnia zgodność z normami regulacyjnymi i wewnętrznymi zestawami zasad poprzez automatyczne kontrole i walidacje.

Zarządzanie dużymi ilościami danych

BRE firmy Inteca został zaprojektowany do obsługi dużych ilości danych, zapewniając niezawodne i wydajne wykonywanie reguł nawet przy rosnącym obciążeniu danymi.

Zarządzanie zmianą reguł biznesowych

Nasz BRE ułatwia łatwe i szybkie aktualizacje reguł biznesowych, wspierając efektywne zarządzanie zmianami.

Podejmowanie decyzji na poziomie transakcji

Nasze rozwiązanie pozwala na zastosowanie precyzyjnej logiki decyzyjnej na każdym poziomie transakcji, zwiększając możliwości podejmowania decyzji.

Dostępność zasobów na potrzeby opracowywania zasad

Dzięki naszemu rozwiązaniu tworzenie reguł jest szybsze i wymaga mniej zasobów, co prowadzi do oszczędności kosztów i zwiększenia dostępności zasobów IT.

Płynna adaptacja do wymagań biznesowych

Nasz BRE umożliwia organizacjom dotrzymywanie kroku stale zmieniającym się potrzebom biznesowym, zapewniając zwinność i stabilność.

Automatyzacja skomplikowanych procesów

Silnik reguł biznesowych Inteca upraszcza automatyzację złożonych procesów biznesowych, ułatwiając wdrażanie pomysłów i decyzji biznesowych.

Zapewnienie spójności między aplikacjami

Nasz BRE zapewnia ujednoliconą platformę do utrzymywania spójnych reguł biznesowych w różnych aplikacjach, zapewniając jednolitość i spójność.

Możliwość ponownego wykorzystania reguł biznesowych

Nasze rozwiązanie wspiera ponowne wykorzystanie reguł biznesowych w różnych procesach i aplikacjach, poprawiając wydajność i redukując zbędność.

Trudności w zarządzaniu złożonymi regułami biznesowymi

Silnik reguł Inteca upraszcza zarządzanie złożonymi regułami biznesowymi poprzez automatyzację i łatwe w użyciu interfejsy.

Integracja BPM i BRM

Inteca wypełnia lukę między zarządzaniem procesami biznesowymi a zarządzaniem regułami biznesowymi, oferując spójne rozwiązanie do zarządzania regułami i procesami biznesowymi.

Integracja systemu

Nasz silnik reguł płynnie integruje się z istniejącymi systemami i aplikacjami, zapewniając nieprzerwaną działalność biznesową.

Ręczny błąd w zarządzaniu regułami

Automatyzacja zarządzania regułami za pomocą naszego BRE znacznie zmniejsza zakres błędu ludzkiego, poprawiając trafność i niezawodność.

Zapewnienie dokładnego stosowania reguł

BRE stosuje reguły biznesowe w sposób spójny i dokładny, zapewniając prawidłowe wyniki.

Centralizacja reguł biznesowych

Nasze rozwiązanie oferuje centralne repozytorium dla wszystkich reguł biznesowych, zapewniając łatwy do nich dostęp i zarządzanie nimi.

Zarządzanie kwalifikowalnością i wymogami regulacyjnymi

Nasz BRE może zarządzać złożonymi wymaganiami, takimi jak te w ubezpieczeniach zdrowotnych lub instytucjach finansowych, automatyzując stosowanie reguł i zapewniając zgodność.

Zapewnianie wsparcia decyzyjnego w czasie rzeczywistym

Silnik reguł Inteca oferuje wgląd w czasie rzeczywistym, aby pomóc w podejmowaniu decyzji, poprawiając wydajność operacyjną i szybkość reakcji.

Odkryj moc silnika reguł biznesowych Inteca, aby uprościć zarządzanie regułami i zautomatyzować podejmowanie decyzji w Twojej organizacji.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby dowiedzieć się więcej!

Różnorodne usługi oferowane przez Inteca dzięki silnikowi reguł biznesowych

Tworzenie silnika reguł

Nasz zespół tworzy skrojony na miarę silnik reguł dostosowany do Twoich specyficznych wymagań biznesowych. Używamy modelu decyzyjnego i notacji (DMN) do jasnej i zwięzłej strukturyzacji reguł.

Integracja silnika reguł

Inteca zapewnia płynną integrację Business Rules Engine (BRE) – silnika reguł biznesowych – z Twoimi istniejącymi systemami. Wspieramy integrację z różnymi stosami technologicznymi, w tym Node.js, Java, C#, Angular, Python, C++, .NET i PHP.

Wdrożenie silnika decyzyjnego

Asystujemy przy wdrażaniu silnika reguł biznesowych, zwanego Policy Decision Point (PDP) punkt decyzyjny zestawu zasad, który jest bezstanowy i zwraca binarną decyzję Tak/Nie.

Automatyzacja logiki biznesowej

Nasz silnik reguł ułatwia automatyzację logiki biznesowej, usprawniając przepływy zadań i przyspieszając produktywność.

Zarządzanie regułami biznesowymi

Platforma BRM firmy Inteca pomaga w zarządzaniu, rejestrowaniu, definiowaniu, klasyfikowaniu i zapewnianiu spójności definicji reguł.

Automatyzacja przepływu zadań

Wykorzystaj BRE Inteca, aby usprawnić złożone procesy biznesowe i zmniejszyć liczbę błędów operacyjnych.

Integracja aplikacji IT

Możemy powiązać określone reguły z konkretnymi aplikacjami IT, na które wpływają lub które muszą egzekwować jedną lub więcej reguł.

Wsparcie dla branż obciążonych dużą ilością reguł

Dzięki dużemu doświadczeniu w sektorach, w których obowiązuje wiele reguł, takich jak finanse i ubezpieczenia, nasz BRE został zaprojektowany do obsługi złożonych zestawów reguł.

Integracja BPM i BRM

Inteca zapewnia integrację między zarządzaniem procesami biznesowymi (BPM) a platformą zarządzania regułami biznesowymi (BRM), umożliwiając procesom reagowanie na zdarzenia lub sprawdzanie rozstrzygnięć biznesowych zdefiniowanych przez reguły biznesowe.

Optymalizacja reguł

Zoptymalizuj stosowanie Twoich reguł biznesowych dzięki naszemu silnikowi reguł, zwiększając wydajność i minimalizując czas przetwarzania.

Wiązanie do przodu i do tyłu

Nasz silnik reguł biznesowych obsługuje zarówno łańcuchowanie do przodu, jak i do tyłu, i może automatycznie przełączać się między nimi.

Silnik deterministyczny

Zapewniamy deterministyczny silnik, który wykorzystuje specyficzne dla domeny podejście językowe do opisu zestawu zasad.

Wnioskowanie w oparciu o logikę rozmytą

Oferujemy wnioskowanie oparte na logice rozmytej w sytuacjach takich jak klasyfikacja klientów i wnioskowanie oparte na brakujących danych.

Kontrola dostępu

Nasz BRE może być wykorzystywany do kontroli dostępu i autoryzacji, zgodnie ze standardem XACML.

Silnik bezstanowy

Oferujemy silnik bezstanowy, który nie zmienia stanu żadnych danych.

Systemy wspomagające podejmowanie decyzji

Nasz BRE jest kluczowym elementem systemów wspomagania decyzji i systemów eksperckich, pomagając Ci podejmować świadome, oparte na informacji decyzje biznesowe.

Utrzymanie silnika zasad

Oferujemy bieżące utrzymanie i wsparcie dla silnika reguł biznesowych BRE, aby zapewnić optymalną wydajność i regularne aktualizacje.

Zarządzanie zgodnością

BRE firmy Inteca zapewnia zgodność Twojego biznesu ze zmieniającymi się wymogami regulacyjnymi, pomagając Ci uniknąć znacznych grzywien i kar.

Zarządzanie zmianami

Ułatwiamy użytkownikom biznesowym modyfikowanie reguł bez konieczności interwencji IT, skracając czas i koszty zarządzania zmianami.

Zarządzanie procesem podejmowania decyzji

Nasz BRE zarządza procesami decyzyjnymi przy użyciu predefiniowanej logiki w celu określenia wyników.

Poznaj uniwersalność silnika reguł biznesowych Inteca.

Skontaktuj się z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy dostosować nasze usługi do Twoich unikalnych potrzeb biznesowych.

Unikalne atuty silnika reguł biznesowych Inteca

Modułowość

Dowolna logika biznesowa może być natychmiast wprowadzona bez modyfikowania kodu dowolnej aplikacji korzystającej z silnika DMN. Ta modułowość oznacza, że zmiany mogą być wprowadzane bardzo szybko, przy minimalnych zakłóceniach.

Skalowalność

Nasz silnik reguł biznesowych jest skalowalny i elastyczny, co jest kluczową cechą dla biznesów planujących przyszły rozwój i ekspansję.

Oparty na chmurze

Jako rozwiązanie oparte na chmurze, nasz BRE oferuje wyjątkową dostępność i skalowalność, dzięki czemu jest niezawodną opcją dla biznesów każdej wielkości.

Uproszczone zarządzanie

Logika biznesowa jest oddzielona od twardego kodu, co upraszcza utrzymanie i przyspiesza wdrażanie. Separacja ta pozwala na efektywne śledzenie reguł, dzięki czemu biznes pozostaje skupiony na większych i lepszych sprawach.

Zwinne aktualizacje

Szybkie i łatwe aktualizacje reguł biznesowych są możliwe w oparciu o zmieniające się wymagania, zapewniając, że Twój silnik reguł biznesowych pozostaje właściwy i użyteczny.

Aktualizacje zasad autonomicznych

Silnik reguł biznesowych umożliwia użytkownikom biznesowym niezależną aktualizację reguł, upraszczając testowanie i zmniejszając zależność od działów IT.

Decyzje oparte na danych

Nasz BRE umożliwia biznesom podejmowanie decyzji opartych na danych w oparciu o wgląd w czasie rzeczywistym, stymulując wydajność i trafność w podejmowaniu decyzji.

Zgodność

Pomaga biznesom zachować zgodność z regulacjami prawnymi, co ma kluczowe znaczenie dla branż podlegających regulacjom prawnym.

Integracja AWS, GCP, Azure, Kubernetes

Nasz BRE został stworzony z myślą o prostym, zwinnym i konfigurowalnym rozwiązaniu.

Równoległe wykonywanie reguł

Nasz silnik reguł biznesowych uruchamia reguły równolegle, skaluje się do zmieniającego się obciążenia biznesowego i jest zoptymalizowany kosztowo dzięki włączeniu funkcji przejściowych.

Działanie bezstanowe

Nasz BRE jest bezstanowy, co oznacza, że nie może zmienić stanu żadnych danych. Ta operacja zapewnia spójność i niezawodność.

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Oferuje interfejs użytkownika w postaci aplikacji w przeglądarce internetowej, natywnej aplikacji desktopowej lub za pośrednictwem programu Excel, ułatwiając zarządzanie regułami biznesowymi.

Personalizacja

Silnik reguł biznesowych Inteca jest wysoce dostosowywalny do indywidualnych potrzeb i może być dostosowany do specyficznych potrzeb Twojego biznesu.

Zasilany sztuczną inteligencją

Oparte na sztucznej inteligencji podejmowanie decyzji i automatyzacja przepływu procesów pomagają w rozwiązywaniu pilnych wyzwań biznesowych, od personalizacji zaangażowania po automatyzację usług i usprawnienie operacji.

Znajomość kodowania nie jest wymagana

Wdrożenie silnika reguł biznesowych za pomocą platformy Inteca jest proste i nie wymaga znajomości kodowania.

Poznaj nasze ukończone projekty

Przejrzyj nasze portfolio, aby zobaczyć projekty, które z powodzeniem zrealizowaliśmy. Te studia przypadków pokazują nasze doświadczenie w rozwiązywaniu konkretnych wyzwań biznesowych, przestrzeganiu standardów branżowych i wdrażaniu skalowalnych rozwiązań dla klientów z różnych sektorów.

Zdalne pozyskiwanie pożyczek ratalnych dla wiodącego europejskiego banku

Duży międzynarodowy bank dążył do zautomatyzowania procesu udzielania pożyczek ratalnych online, umożliwiając klientom uzyskanie pożyczki bez konieczności fizycznej wizyty w oddziale.

Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego: Transformacja procesu kredytowego banku

Nasze podejście obejmowało wdrożenie lokalnej usługi zarządzanej Keycloak, zabezpieczenie wszystkich kanałów komunikacji przy użyciu nowoczesnych standardów i wykorzystanie rozszerzeń Keycloak do płynnej integracji.

Najczęściej zadawane pytania

Silnik reguł biznesowych to system oprogramowania, który wykonuje jedną lub więcej reguł biznesowych w czasie pracy środowiska produkcyjnego. Pomaga biznesowi zautomatyzować procesy podejmowania decyzji i zoperacjonalizować logikę biznesową, zapewniając zwinność, skalowalność i wydajność.

Silnik reguł biznesowych umożliwia definiowanie, wdrażanie, wykonywanie, monitorowanie i utrzymywanie reguł biznesowych, które są stwierdzeniami opisującymi aspekt działalności biznesowej mający na celu wpływanie na zachowanie biznesowe lub kierowanie nim. Interpretuje i stosuje reguły do dostarczonych danych oraz automatyzuje decyzje oparte na tych regułach.

Korzystanie z BRE może przynieść wiele korzyści, w tym zwinność w modyfikacji reguł bez kodowania, skrócenie czasu programowania, zwiększoną wydajność operacyjną, lepszą spójność i lepszą zgodność z biznesowymi zestawami zasad i upoważnieniami regulacyjnymi. Promuje również współpracę między zespołami IT i biznesowymi.

Istnieją różne rodzaje BRE, takie jak systemy reguł produkcyjnych, systemy reguł reaktywnych, silniki decyzyjne i te oparte na modelu decyzyjnym i notacji (DMN). Typ, który jest najbardziej odpowiedni, zależy od Twoich specyficznych potrzeb biznesowych i kontekstu.

Wybór odpowiedniego BRE wymaga uwzględnienia takich czynników, jak złożoność Twoich reguł, potrzeba integracji z innymi systemami, wymagania dotyczące skalowalności, potrzeba przetwarzania w czasie rzeczywistym oraz budżet.

Tak, silnik reguł biznesowych można dostosować do konkretnych potrzeb Twojego biznesu. Oferuje elastyczną platformę do definiowania, wdrażania i zarządzania regułami biznesowymi, które odpowiadają Twoim unikalnym wymaganiom operacyjnym.

Praktycznie każda branża, która musi zautomatyzować złożone procesy podejmowania decyzji, może skorzystać z BRE. Obejmuje to finanse, opiekę zdrowotną, ubezpieczenia, handel detaliczny, produkcję, administrację rządową i wiele innych.

System BRE można zintegrować z innymi systemami za pomocą różnych metod, takich jak interfejsy API, usługi webowe lub bezpośrednie połączenia z bazą danych. Dzięki temu BRE może wykorzystywać dane z innych systemów i wpływać na ich zachowanie.

Chociaż podstawowe zrozumienie zasad reguł biznesowych i logiki jest przydatne, dobrze zaprojektowany BRE często ma przyjazne dla użytkownika interfejsy, które pozwalają nietechnicznym użytkownikom biznesowym definiować reguły i zarządzać nimi.

Tak, BRE może zapewnić, że operacje biznesowe będą zgodne z ustalonymi przepisami i wytycznymi. Pozwala na szybką modyfikację reguł biznesowych w celu dostosowania do zmieniających się środowisk regulacyjnych.

Dzięki automatyzacji procesów podejmowania decyzji i procesów biznesowych, BRE może znacznie skrócić czas i zasoby wymagane do tych czynności, co prowadzi do poprawy wydajności operacyjnej i produktywności.

Tak, BRE może obsługiwać zarówno proste, jak i złożone przepływy procesów. Może zarządzać prostymi decyzjami opartymi na stałych regułach, a także złożonymi scenariuszami, które obejmują szereg zmiennych i warunków.

Koszt wdrożenia BRE może się różnić w zależności od takich czynników, jak złożoność reguł biznesowych, potrzeba integracji z innymi systemami i liczba użytkowników.

ZAPYTANIE

Wybierz profesjonalne usługi IT dla swojego projektu rozwoju oprogramowania