Legacy Application Modernization Services

Odkryj nową wartość biznesową dzięki modernizacji starych aplikacji

Skieruj swój biznes w przyszłość dzięki naszym kompleksowym usługom modernizacji aplikacji. Wykorzystaj zaawansowane technologie i metodologie, aby przekształcić swoje starsze aplikacje, zwiększyć wydajność i stymulować innowacyjne strategie biznesowe.

ZAUFALI NAM

Odkryj potencjał Twojego biznesu dzięki naszym usługom

Korzyści z modernizacji aplikacji

Przekształć swoje przestarzałe aplikacje w zwinne, gotowe do pracy w chmurze rozwiązania, które są zgodne z Twoimi celami biznesowymi.

Wykorzystanie technologii

Zoptymalizuj swoje portfolio aplikacji, integrując zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i analityka, w celu lepszego podejmowania decyzji i zwiększenia produktywności.

Zwiększenie wydajności

Popraw wydajność i skalowalność aplikacji poprzez modernizację, która umożliwi Ci sprostanie zmieniającym się wymaganiom rynku.

Redukcja kosztów

Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów operacyjnych, przyczyniające się do poprawy wyników finansowych.

Aktualizacja zabezpieczeń

Ulepsz funkcje bezpieczeństwa i zgodności Twoich aplikacji, aby chronić Twoje dane biznesowe i spełniać standardy regulacyjne.

Migracja do chmury

Wykorzystaj nasze doświadczenie w migracji starszych aplikacji na nowoczesne platformy chmurowe, takie jak AWS, optymalizując skalowalność i elastyczność.

Przyspieszenie zwinności

Zwiększ swoją elastyczność biznesową, zdolność reagowania na trendy rynkowe i wymagania klientów.

Wgląd w dane

Wykorzystaj wiedzę opartą na danych i sztuczną inteligencję do lepszego podejmowania decyzji biznesowych i tworzenia strategii.

Poprawa doświadczeń użytkownika

Zwiększ satysfakcję klienta i poziom doświadczenia użytkownika dzięki intuicyjnym i wydajnym interfejsom aplikacji.

Nowoczesne technologie

Przyjmuj i integruj nowoczesne technologie, aby pozostać konkurencyjnym i stymulować innowacje.

Usprawnianie procesów biznesowych

Modernizuj i automatyzuj procesy biznesowe i przepływy procesów w celu zwiększenia wydajności i produktywności.

Racjonalizacja portfolio

Uzyskaj bardziej wydajne portfolio aplikacji poprzez racjonalizację i modernizację.

Ograniczanie ryzyka

Zminimalizuj zakłócenia biznesowe i ryzyko podczas procesu modernizacji dzięki naszym specjalistycznym wskazówkom i sprawdzonym metodologiom.

Realizowanie wartości biznesowej

Dostosuj Twoją transformację technologiczną do Twoich celów biznesowych, aby uzyskać maksymalną wartość biznesową.

Przyspieszenie wprowadzania produktów na rynek

Osiągnij krótszy czas wprowadzania na rynek nowych produktów i usług dzięki zwinnym praktykom programistycznym.

Wytyczne ekspertów

Uzyskaj dostęp do porad ekspertów i wsparcia w trakcie trwania procesu modernizacji Twojej aplikacji.

Optymalizacja infrastruktury

Optymalizuj swoją infrastrukturę IT, aby wspierać zmodernizowane aplikacje i nowe możliwości biznesowe.

Wzrost skalowalności

Zwiększ skalowalność Twoich aplikacji, aby wspierać rozwój biznesu.

Planowanie modernizacji

Opracuj strategiczną mapę drogową dla procesu modernizacji aplikacji, koncentrując się na Twoich unikalnych wymaganiach i celach biznesowych.

Oszczędności ROI i TCO

Uzyskaj znaczące oszczędności ROI i TCO dzięki naszym wydajnym i opłacalnym praktykom modernizacyjnym.

Czy jesteś gotowy zmodernizować Twoje starsze aplikacje i odblokować nową wartość biznesową?

Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na konsultację i rozpocząć swoją przygodę z transformacją dzięki naszym usługom modernizacji aplikacji.

Pokonywanie barier i budowanie biznesu gotowego na wyzwania przyszłości

Starsze aplikacje ograniczające rozwój

Nasze usługi modernizują Twoje przestarzałe aplikacje, umożliwiając ekspansję biznesową i konkurencyjność na cyfrowym rynku.

Wysokie koszty utrzymania

Aktualizując starsze systemy, zmniejszamy koszty konserwacji i zwiększamy ogólną wydajność operacyjną.

Niezdolność do spełnienia wymagań klientów

Dzięki naszym usługom modernizacyjnym możesz sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów dzięki zwinnym i wydajnym aplikacjom.

Luki w zabezpieczeniach

Ulepszamy funkcje bezpieczeństwa aplikacji, chroniąc Twój biznes przed zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach.

Przestarzała technologia

Wykorzystujemy nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, platformy chmurowe i automatyzacja, aby zaktualizować stos technologiczny, zmniejszając nieefektywność i stymulując innowacje biznesowe.

Niezdolność do wykorzystania wglądu w dane

Dzięki naszym usługom modernizacyjnym możesz wydobyć cenne dane umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji i planowanie strategiczne.

Niewydajność spowodowana długiem technologicznym

Pomagamy Ci zminimalizować dług technologiczny poprzez modernizację, umożliwiając Ci skupienie się na dostarczaniu nowej wartości biznesowej.

Ograniczone możliwości w zakresie innowacji

Nasze usługi modernizacyjne zwiększą Twój potencjał innowacyjności, zapewniając lepsze doświadczenia Twoich klientów.

Nieefektywne procesy biznesowe

Umożliwiamy Ci modernizację i usprawnienie Twoich procesów biznesowych, zwiększając wydajność i wartość biznesową.

Ograniczony dostęp do wiedzy specjalistycznej w zakresie modernizacji

Dzięki naszym specjalistycznym wskazówkom i wsparciu możesz z łatwością i pewnością poruszać się na swojej ścieżce modernizacji.

Trudności w integracji starszych systemów

Zapewniamy płynną integrację Twoich starszych systemów z nowoczesnymi technologiami, upraszczając i przyspieszając Twoją cyfrową transformację.

Brak wdrożenia chmury

Pomożemy Ci w migracji do chmury, odblokowując korzyści płynące ze skalowalności, elastyczności i opłacalności.

Wysokie koszty związane z migracją 'Lift and Shift’

Nasze usługi wykorzystują sprawdzone strategie migracji do chmury, zapewniając opłacalność i minimalne zakłócenia biznesowe.

Starsze systemy hamujące zwinność

Zwiększamy Twoją zwinność biznesową poprzez modernizację, umożliwiając Ci szybkie reagowanie na zmiany rynkowe.

Ograniczona skalowalność

Nasze usługi modernizacji aplikacji zwiększają skalowalność Twoich aplikacji, umożliwiając Ci dostosowanie się do zmieniających się trendów rynkowych i potrzeb biznesowych.

Ograniczona zdolność do użytkowania sztucznej inteligencji

Nasze usługi modernizacyjne umożliwiają integrację technologii AI, zwiększając wydajność i wartość biznesową.

Niezdolność do optymalizacji portfolio aplikacji

Pomagamy zoptymalizować portfolio aplikacji, zwiększając dopasowanie biznesowe i zwrot z inwestycji.

Trudności w przekształcaniu architektury aplikacji

Nasze usługi pomagają w przekształcaniu Twojej architektury aplikacji w celu dostosowania jej do nowoczesnych, skalowalnych architektur.

Ograniczona produktywność biznesowa

Nasze usługi modernizacyjne zwiększają produktywność biznesową poprzez automatyzację procesów manualnych i usprawnienie przepływów procesów.

Trudności w opracowaniu mapy drogowej dla modernizacji

Pomagamy w opracowaniu strategicznej mapy drogowej modernizacji, która jest zgodna z Twoimi unikalnymi celami biznesowymi.

Kompleksowe usługi na potrzeby modernizacji aplikacji

Ocena i analiza portfolio aplikacji

Nasi eksperci przeprowadzają dogłębny przegląd Twojego portfolio aplikacji, dostarczając cennych informacji na temat Twojej ścieżki modernizacyjnej.

Tworzenie aplikacji natywnych dla chmury

Tworzymy aplikacje zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu pełnych możliwości chmury, zapewniając skalowalność, odporność i wydajność.

Projektowanie i wdrażanie architektury mikrousług

Przekształcamy aplikacje monolityczne w nowoczesną, skalowalną architekturę mikrousług.

Migracja starszych aplikacji

Ułatwiamy płynną migrację Twoich starszych aplikacji na nowoczesne platformy, zapewniając minimalne zakłócenia biznesowe.

Udostępnianie i zarządzanie interfejsami API

Nasze usługi zapewniają efektywne zarządzanie API, umożliwiając płynną integrację z innymi systemami i usługami.

Wdrożenie DevOps i CI/CD

Uwzględniamy zasady DevOps i CI/CD w procesie tworzenia Twojej aplikacji, aby zapewnić szybkie i niezawodne wydania.

Ciągłe utrzymanie i wsparcie aplikacji

Zapewniamy całodobowe wsparcie i utrzymanie, gwarantując optymalne działanie Twoich aplikacji przez cały czas.

Zespół ekspertów modernizacji aplikacji

Nasz doświadczony zespół poprowadzi Cię przez proces modernizacji, zapewniając płynną i udaną transformację.

Usługi migracji do chmury

Ułatwiamy przenoszenie Twoich aplikacji na platformę chmurową, umożliwiając Ci wykorzystanie zalet skalowalności, elastyczności i opłacalności.

Usługi ponownego platformowania i ponownego hostingu aplikacji

Oferujemy usługi re-platformowania i re-hostingu aplikacji, dzięki czemu Twoje aplikacje mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury.

Usługi ponownego projektowania i tworzenia architektury aplikacji

Przekształcamy architekturę aplikacji, aby dostosować ją do nowoczesnych, skalowalnych architektur, które mogą sprostać Twoim zmieniającym się potrzebom biznesowym.

Usługi mikrousług i konteneryzacji

Świadczymy usługi projektowania mikrousług i konteneryzacji, dzięki czemu aplikacje są bardziej elastyczne, skalowalne i niezawodne.

Modernizacja danych i usługi analityczne

Uwalniamy wartość Twoich danych poprzez modernizację, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji dzięki przydatnym spostrzeżeniom.

Doświadczenie użytkownika i usługi projektowe

Ulepszamy interfejs użytkownika i wrażenia z użytkowania Twoich aplikacji, zapewniając, że spełniają one wymagania współczesnych konsumentów cyfrowych.

Usługi testowania i zapewniania jakości

Nasze usługi zapewniają, że Twoje zmodernizowane aplikacje spełniają najwyższe standardy jakości, wydajności i bezpieczeństwa.

Strategia przyspieszonej chmury hybrydowej

Optymalizujemy biznesowe modele operacyjne dzięki kompleksowej strategii chmury hybrydowej, zapewniając większą elastyczność biznesową i efektywność kosztową.

Już dziś zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą usług modernizacji aplikacji.

Pracujmy razem, aby przekształcić Twoje starsze systemy w gotowe na wyzwania przyszłości aplikacje biznesowe.

Odkryj wyjątkowe atuty naszych
usług modernizacji aplikacji

Uwolnij nową wartość biznesową

Nasze usługi modernizują Twoje starsze aplikacje, otwierając nowe możliwości rozwoju biznesu i innowacji.

Zespół ekspertów

Nasz doświadczony zespół wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i metodologie do skutecznej modernizacji aplikacji.

Usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb

Dostosowujemy nasze usługi do Twoich indywidualnych potrzeb, zapewniając idealne dopasowanie do Twojego biznesu.

Efektywność kosztowa

Nasze usługi zmniejszają koszty utrzymania, usprawniają operacje i zwiększają ogólną wydajność biznesową.

Przewaga konkurencyjna

Modernizując aplikacje, pomagamy Ci zachować konkurencyjność w szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym.

Udana historia zakończonych przedsięwzięć

Z powodzeniem ukończyliśmy wiele projektów modernizacji aplikacji, prezentując naszą wiedzę i niezawodność.

Pełne wsparcie

Od wstępnej oceny po wdrożenie i nie tylko, zapewniamy kompleksowe wsparcie, aby zapewnić Ci sukces.

Opcje modernizacji

Oferujemy szereg usług modernizacyjnych, w tym re-platformowanie, re-hosting, re-architekturę i przebudowę, aby jak najlepiej spełnić Twoje wymagania.

Wydajność aplikacji

Zwiększamy wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo aplikacji, przygotowując Twój biznes na wyzwania przyszłości.

Zredukowany dług technologiczny

Nasze usługi pomagają spłacić dług technologiczny, pozwalając Twojemu zespołowi skupić się na nowych możliwościach i wymaganiach biznesowych.

Migracja do chmury

Ułatwiamy bezpieczną i płynną migrację Twoich aplikacji do chmury, zwiększając elastyczność i zwinność.

Platforma rozwoju aplikacji dla przedsiębiorstw AppMomentum

Oferujemy innowacyjne rozwiązania, takie jak platforma rozwoju aplikacji dla przedsiębiorstw AppMomentum, umożliwiające wydajną modernizację aplikacji.

Modernizacja bez zakłóceń

Nasze podejście zapewnia minimalne zakłócenia w Twojej działalności biznesowej podczas procesu modernizacji.

Sprawdzone metodologie

Wykorzystujemy sprawdzone metodologie, takie jak IBM Garage Methodology, do tworzenia optymalnych map drogowych modernizacji aplikacji.

Najnowsze technologie

Wykorzystujemy najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i platformy chmurowe, aby dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania.

Odblokowywanie danych

Pomagamy odblokować i wykorzystać dane uwięzione w starszych systemach, napędzając innowacje i lepsze podejmowanie decyzji.

Zwiększona produktywność

Nasze usługi modernizacyjne usprawniają procesy, zwiększając efektywność kosztową i produktywność.

Zwinny rozwój

Stosujemy zwinne metodologie rozwoju w celu skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek i elastycznego zarządzania projektami.

Bezpieczeństwo i zgodność

Nasze zmodernizowane aplikacje zapewniają bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, utrzymując bezpieczeństwo Twojego biznesu i zgodność z obowiązującymi regulacjami.

Przyszłościowe aplikacje

Tworzymy aplikacje gotowe na wyzwania przyszłości, zapewniając Ci sukces i rozwój w dłuższej perspektywie.

Gotowy do modernizacji swoich starszych aplikacji i odblokowania nowej wartości biznesowej?

Skontaktuj się z nami już dziś, by umówić się na konsultację!

Poznaj nasze ukończone projekty

Przejrzyj nasze portfolio, aby zobaczyć projekty, które z powodzeniem zrealizowaliśmy. Te studia przypadków pokazują nasze doświadczenie w rozwiązywaniu konkretnych wyzwań biznesowych, przestrzeganiu standardów branżowych i wdrażaniu skalowalnych rozwiązań dla klientów z różnych sektorów.

Zdalne pozyskiwanie pożyczek ratalnych dla wiodącego europejskiego banku

Duży międzynarodowy bank dążył do zautomatyzowania procesu udzielania pożyczek ratalnych online, umożliwiając klientom uzyskanie pożyczki bez konieczności fizycznej wizyty w oddziale.

Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego: Transformacja procesu kredytowego banku

Nasze podejście obejmowało wdrożenie lokalnej usługi zarządzanej Keycloak, zabezpieczenie wszystkich kanałów komunikacji przy użyciu nowoczesnych standardów i wykorzystanie rozszerzeń Keycloak do płynnej integracji.

Najczęściej zadawane pytania

Modernizacja aplikacji to proces aktualizacji i przekształcania starszych aplikacji w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb biznesowych i postępu technologicznego. Często wiąże się to z przenoszeniem aplikacji na platformę chmurową, wprowadzaniem nowoczesnych architektur oprogramowania oraz integracją sztucznej inteligencji i analityki w celu poprawy funkcjonalności i produktywności.

Modernizacja aplikacji jest ważna, aby nadążyć za tempem zmian technologicznych i wymaganiami biznesowymi. Starsze aplikacje mogą stać się barierą dla skalowalności, elastyczności i efektywności kosztowej. Modernizacja pozwala wykorzystać najnowsze technologie i platformy, zwiększyć wydajność, poprawić bezpieczeństwo i odblokować nową wartość biznesową.

Korzyści z modernizacji aplikacji obejmują lepszą wydajność, większą skalowalność, niższe koszty, większą elastyczność, lepszą obsługę klienta, ulepszone funkcje bezpieczeństwa oraz możliwość wykorzystania postępu technologicznego, takiego jak sztuczna inteligencja i przetwarzanie w chmurze.

Różne podejścia do modernizacji aplikacji obejmują re-platforming, re-hosting, przeprojektowanie, zastąpienie i re-architekturyzację. Wybór podejścia zależy od Twoich wymagań biznesowych, zasobów i aktualnego stanu Twoich starszych aplikacji.

Jeśli Twoje aplikacje są trudne w utrzymaniu, nie są w stanie spełnić wymagań biznesowych, są drogie w obsłudze lub brakuje im nowoczesnych funkcji, takich jak mobilność, gotowość do pracy w chmurze lub przyjazne dla użytkownika interfejsy, to najprawdopodobniej wymagają modernizacji.

Proces modernizacji aplikacji zazwyczaj obejmuje wstępną ocenę Twojego portfolio aplikacji, a następnie planowanie i projektowanie podejścia modernizacyjnego, wdrażanie zmian oraz testowanie i wdrażanie zmodernizowanej aplikacji. Proces ten często wykorzystuje metodyki DevOps i Agile, aby zapewnić szybkość, jakość i zgodność z celami biznesowymi.

Czas wymagany do modernizacji aplikacji różni się znacznie w zależności od złożoności aplikacji, wybranego podejścia do modernizacji i Twojej gotowości organizacyjnej. Doświadczony partner, taki jak Inteca, może pomóc przyspieszyć ten proces.

Koszt modernizacji aplikacji zależy od różnych czynników, w tym od wielkości i złożoności Twojego portfolio aplikacji, wybranej strategii modernizacji i zastosowanych technologii. Jednak inwestowanie w modernizację może często prowadzić do oszczędności kosztów w dłuższej perspektywie dzięki zwiększonej wydajności i produktywności.

Tak, Inteca oferuje kompleksowe usługi modernizacji aplikacji, w tym ocenę portfolio, migrację do chmury, wdrożenie DevOps i wiele innych. Możemy pomóc w przekształceniu Twoich starszych aplikacji w nowoczesne, gotowe do pracy w chmurze rozwiązania, które generują wartość biznesową.

Chmura odgrywa kluczową rolę w modernizacji aplikacji. Oferuje skalowalność, elastyczność i opłacalność, których wymagają nowoczesne aplikacje. Przeniesienie aplikacji na platformę chmurową może pomóc zoptymalizować wydajność, umożliwić innowacje i obniżyć koszty operacyjne.

Aby rozpocząć korzystanie z usług modernizacji aplikacji Inteca, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub formularza kontaktowego. Chętnie porozmawiamy o Twoich potrzebach i o tym, jak możemy pomóc Ci w modernizacji Twoich aplikacji.

ZAPYTANIE

Wybierz profesjonalne usługi IT dla swojego projektu rozwoju oprogramowania