Wdrożenie SinF Reporter – jak to działa?

Wdrożenie SinF Reporter – jak to działa? Mając na względzie wprowadzaną ustawę o Systemie Informacji Finansowej, bardzo istotną kwestią jest odpowiednie wdrożenie właściwych systemów informatycznych, których implementacji ta ustawa wymaga. Tylko dzięki wprowadzeniu i wdrożeniu nowych systemów lub dostosowaniu obecnej infrastruktury informatycznej możliwe będzie spełnienie ustawowego obowiązku umieszczenia danych o rachunkach w bazie danych Systemu…

SinF Reporter – rozwiązanie na zapytania o dane finansowe 

SinF Reporter – rozwiązanie na zapytania o dane finansowe Jak opisywaliśmy już kilkukrotnie w poprzednich artykułach dotyczących nadchodzących zmian legislacyjnych, nowa ustawa o Systemie Informacji Finansowej wprowadza kilka bardzo istotnych modyfikacji, jeśli chodzi o ujawnianie informacji przez podmioty finansowe. Podstawową charakterystyką nowej ustawy jest to, że zobowiązane jednostki będą udostępniały informacje o rachunkach – otwartych…

Wymagania stawiane na jednostkach finansowych w związku z SInF 

Wymagania stawiane na jednostkach finansowych w związku z SInF  Kontynuacja reform systemu finansowego i zwiększenie transparentności podmiotów finansowych sprawia, że na podmiotach tych ciążą nowe obowiązki i wymagania. W przypadku opracowywanej obecnie ustawy o Systemie Informacji Finansowej powstało wymagań, do których spełnienia zobligowane są podmioty finansowe. Celem nowej ustawy jest zwiększenie przejrzystości i ułatwienie organom…

Dostosowanie SInF Reporter do zmian legislacyjnych oraz STIR 

Dostosowanie SInF Reporter do zmian legislacyjnych oraz STIR  O fakcie wdrożenia Systemu Informacji Finansowej i objęcia ustawowym obowiązkiem określonego katalogu jednostek finansowych wiadomo już od dłuższego czasu. Obecnie, trwają dalsze prace legislacyjne i konsultacje co do finalnego brzmienia ustawy o SinF. Dlatego też, ostateczna treść ustawy nie jest jeszcze znana. Przewidywać można, że obecny kształt…

Modele wdrożeniowe SInF Reporter

Modele wdrożeniowe SInF Reporter Wprowadzenie nową ustawą Systemu Informacji Finansowej nakłada na podmioty finansowe konieczność dostosowania swoich systemów informatycznych do tychże zmian. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu ustawy o SInF to właśnie podmioty, w których prowadzone są rachunki muszą spełnić określone wymagania, aby takowe informacje przekazać. Warto pamiętać, że zawarta w ustawie definicja rachunku potraktowana…

Moduł SInF Reporter – czym jest, do czego służy?

Moduł SInF Reporter – czym jest, do czego służy? Wraz z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi do życia wprowadzony zostanie tak zwany System Informacji Finansowej (SInF). W poprzednim artykule  omówiliśmy na czym polegał będzie ten system i jakie zadania ma on spełniać. Jak wynika z obecnego projektu ustawy oraz towarzyszącym mu uzasadnieniom i komentarzom, to na podmiotach…

System Informacji Finansowej – co to takiego? 

System Informacji Finansowej – co to takiego?  Opracowywany obecnie przez rząd nowy projekt tak zwanego Systemu Informacji Finansowej (SInF) ma na celu umożliwienie uzyskania dostępu przez zamknięty katalog jednostek państwowych, do informacji o środkach finansowych. Projekt ten ma swoje początki w implementacji Dyrektywy V AML (Anti Money Laundering), czyli dyrektywy przeciwdziałającej praniu brudnych pieniędzy, jak…

End of content

End of content