Klient:

Klientem projektu był duży międzynarodowy bank (oddział w Polsce). To bank uniwersalny, oferujący usługi z zakresu bankowości codziennej, kont osobistych i kart kredytowych, oszczędności i kredytów, a także z zakresu leasingu, inwestycji i ubezpieczeń. Bank, który był beneficjentem projektu, ma rozbudowaną sieć placówek własnych oraz placówek partnerskich w całej Polsce. Jest jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce, bardzo zaawansowanym w bankowości elektronicznej.

ELEKTRONIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH

– GARNISHMENT MANAGEMENT SYSTEM


WYZWANIA PROJEKTU

W związku z wejściem w życie wielu zmian w polskim prawie (m.in. w Kodeksie Cywilnym czy Kodeksie Postępowania Cywilnego), pojawił się wymóg pełnej elektronizacji procesu wymiany informacji pomiędzy organami egzekucyjnymi a Bankiem, co w konsekwencji ma wyeliminować papierowy obieg dokumentów. Celem projektu było dostosowanie w obszarze egzekucji wierzytelności z rachunku, by osiągnąć zgodność z ustawą przed jej wejściem w życie we wrześniu 2016.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Wprowadzenie elektronizacji zajęć komorniczych pozwoliło ograniczyć ryzyko, wynikające z ręcznej obsługi procesu. Procesu zajęć komorniczych został zoptymalizowany, co znacznie skróciło czas obsługi pism egzekucyjnych i pozwoliło na wyeliminowanie kosztów, związanych z generowaniem i wysyłką pism papierowych.

Jedną z najważniejszych korzyści, uzyskanych dzięki zautomatyzowaniu procesu, jest efektywny monitoring rachunku klienta z jednoczesną obsługą kwoty wolnej od zajęcia komorniczego oraz wypłatą środków do organów egzekucyjnych.

Dzięki rozwiązaniu Garnishment Management System można było skrócić ten czas z kilkudziesięciu godzin czy – w sporadycznych przypadkach kilku dni, do kilku godzin. Ręczne przetworzenie było procesem, który pracownikowi mógł zająć nawet 15 minut. Biorąc pod uwagę, że zapytań od komorników może być dziennie nawet 5000, rozwiązanie Inteca maksymalnie zaoszczędziło zasoby Klienta

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA

Krajowa Izba Rozliczeniowa to ważna jednostka polskiego systemu płat-niczego. Dostarcza rozwiązania, odpowiadające na potrzeby sektora bankowego oraz płatniczego. Aktywnie działa na rzecz wykorzystania innowacyjnych technologii, rozszerzających ofertę banków, pełniąc rolę sektorowego ośrodka R&D. Wspiera cyfryzację kraju oraz rozwój bezgotówkowych i elektronicznych procesów w gospodarce.

ROZWIĄZANIE

Ognivo to opracowana przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) aplikacja internetowa, która od 2007 r. umożliwia wymianę informacji pomiędzy uczestnikami systemów rozliczeniowych Elixir i Euro Elixir (min. bankami) oraz instytucjami takimi jak: ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komornicy sądowi oraz organy sprawiedliwości: sądy i prokuratury. Ognivo pozwala na zarządzanie procesem reklamacji i obsługą zapytań, dotyczących rozliczeń transakcji międzybankowych, realizowanych przez KIR.

Rozwiązanie, zaproponowane przez Inteca, otrzymało roboczą nazwę Garnishment Management System

KIR udostępnia dwa sposoby pobierania i wysyłania komunikatów z systemu Ognivo:

1. Poprzez stronę www (pobieranie i wysyłanie ręczne komunikatów.

2. Za pośrednictwem metody Web Service (automatyczne pobieranie

i wysyłanie komunikatów) z Ognivo do Systemu eZajęcia.

Ze względu na przewidywany wolumen komunikatów, klient standardowo będzie korzystać z metody automatycznej (WebServices) a w przypadku awarii, alternatywnie zostanie użyta obsługa ręczna (poprzez stronę www).

W procesie pobierania komunikatów od Organów Egzekucyjnych poprzez system Ognivo, w pierwszej kolejności Bank weryfikuje ważność podpisu kwalifikowanego każdego z otrzymanych komunikatów. W przypadku pozytywnej weryfikacji, komunikaty są przekazywane do aplikacji obsługującej zajęcia.

Rozwiązanie Garnishment Management System

Po przetworzeniu komunikatu, po uprzednim opatrzeniu komunikatów kwalifikowanym podpisem, do systemu Ognivo zostaje przekazana odpowiedź dla Organów Egzekucyjnych w sprawie wnioskowanego zajęcia.

Garnishment Management System -doskonałość technologiczna dzięki webMethods

Klient posiada w swojej infrastrukturze elementy stosu technologicznego webMethods, dlatego rozwiązanie zostało oparte na narzędziu BPMS, dzięki któremu procesy zostały sprawnie alokowane, zoptymalizowane i zautomatyzowane.