Klient:

Klientem projektu był duży międzynarodowy bank (oddział w Polsce). To bank uniwersalny, oferujący usługi z zakresu bankowości codziennej, kont osobistych i kart kredytowych, oszczędności i kredytów, a także usługi z zakresu leasingu, inwestycji i ubezpieczeń. Bank, który był beneficjentem projektu, posiada rozbudowaną sieć placówek własnych oraz placówek partnerskich w całej Polsce. Jest jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce, bardzo zaawansowanym w bankowości elektronicznej.

Kwalifikowany podpis elektroniczny


WYZWANIA PROJEKTU

Wprowadzenie systemu obsługi podpisów elektronicznych w organizacji było zdeterminowany kilkoma istotnymi czynnikami. Przede wszystkim, otwierało to nowe możliwości na komunikację z osobami i organizacjami poza strukturą organizacyjną klienta. Kolejnym ważnym aspektem były wymogi bezpieczeństwa sektora bankowego, które nie przewidywały zastosowania podpisu o niższym stopniu bezpieczeństwa niż podpis kwalifikowany.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Wprowadzenie systemu obsługi podpisów elektronicznych w organizacji o tak dużej skali operacyjnej przyniosło wymierne korzyści przy założeniach wysyłki około kilku tysięcy dokumentów miesięcznie, Klient mógł odnotować oszczędności w wysokości kilku-dziesięciu tysięcy złotych miesięcznie w porównaniu do wysyłania drukowanych dokumentów pocztą i podpisywania ich ręcznie. Istotną zaletą była też znacząca oszczędność czasu pracowników, którzy obsługiwali wysyłkę korespondencji.

Wdrożenie podpisu elektronicznego znacząco przyspieszyło proces komunikacji z podmiotami zewnętrznymi w organizacji klienta, jak również pozwoliło organizacji skupić się na strategicznych celach, zostawiając powtarzalną, acz konieczną pracę systemowi informatycznemu. Digitalizacja części komunikacji pozwoliła też na lepsze nią zarządzanie, gdyż nie było już konieczności odkładania ogromnych ilości dokumentów fizycznych w bezpiecznych szafach.

ROZWIĄZANIE

W ramach rozwiązania zaimplementowano system obsługi dokumentów podpisem elektronicznym „zwykłym”, poszerzonym następnie o podpis elektroniczny kwalifikowany. poszerzonym następnie o podpis elektroniczny kwalifikowany. Rozwiązanie jest w pełni zgodne z rozporządzeniem eIDAS, przez co dokumenty mogą być uwierzytelniane w całej Unii Europejskiej. Istotną funkcjonalnością systemu jest możliwość dwukierunkowego działania. System pozwala na walidację dokumentów przychodzących od stron trzecich, jak również na podpisywanie dokumentów wychodzących z organizacji Klienta. Dzięki temu, że system oparty jest na architekturze usługowej, istnieje możliwość wykorzystania funkcjonalności wykonania podpisu / walidacji podpisu w istniejących aplikacjach biznesowych bez konieczności wprowadzania w nich czasochłonnych i kosztownych zmian.