Klient:

Klientem projektu był duży międzynarodowy bank (oddział w Polsce). To bank uniwersalny, oferujący usługi z zakresu bankowości codziennej, kont osobistych i kart kredytowych, oszczędności i kredytów, a także z zakresu leasingu, inwestycji i ubezpieczeń. Bank, który był beneficjentem projektu, ma rozbudowaną sieć placówek własnych oraz placówek partnerskich w całej Polsce. Jest jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce, bardzo zaawansowanym w bankowości elektronicznej.

PROCES WNIOSKOWANIA O KREDYT GOTÓWKOWY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO


Jakiego rozwiązania oczekiwał klient?

Usprawnienie i automatyzacja procesowania wniosków o kredyt gotówkowy klienta indywidualnego, tzw. “kredyt na jeden klik” – szybki i prosty proces dla klienta, bez wychodzenia z domu, z aplikacji mobilnej i webowej banku.

Jak zostały zaplanowane prace?

Po warsztatach z Klientem, prace rozpoczęto od fazy analizy systemowej, następnie w fazie projektowej zaprojektowano rozwiązanie oraz usługi, które następnie zostały udostępnione Klientowi. Po fazach analizy i projektowania rozpoczęto development. Na koniec przeprowadzono testy integracyjne i wdrożenie.

rozwiązania ZAPROPONOWANE PRZEZ Inteca

Integracja wszystkich usług bankowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu wnioskowania o kredyt gotówkowy na szynie webMethods, co umożliwia sprawną obsługę błędów, możliwość przywrócenia procesu do działania w miejscu, w którym wystąpił błąd, mierzenie KPI itp.

Jakie technologie zostały wykorzystane w projekcie?

Proces biznesowy, który integrował wszystkie usługi bankowe oraz zapewniał prawidłowy przebieg wnioskowania o kredyt został zaimplementowany na szynie webMethods (BPMS). Dodatkowo integrowaliśmy się z innymi systemami bankowymi (np. informowanie o porzuceniu wniosku przez klienta i możliwości wygenerowania kampanii marketingowej) przy pomocy kolejek JMS (UniversalMessaging). Komunikacja klienta (UI) z procesem przebiegała za pomocą wywoływania przez niego usług SOAPowych udostępnianych przez proces. Każdy wniosek klienta składowany był w bazie danych (Oracle) aplikacji przechowującej różne typy wniosków klienta (aplikacja w Java, SpringBoot).

KLUCZOWE KORZYŚCI

Zautomatyzowany proces wnioskowania o kredyt gotówkowy bez potrzeby wychodzenia przez klienta z domu. Możliwość mierzenia liczby wniosków (zakończonych vs porzuconych) i analizy atrakcyjności swojej oferty.

ZESPÓŁ

1 Project Manager
1 Architekt IT
1 Analityk IT
4 Inżynierów oprogramowania
1 Tester IT

CZAS TRWANIA


4 miesiące