Klient:

Bank uniwersalny, który działa na polskim rynku od blisko 20 lat i jest jednym z najbardziej rekomendowanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolnej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansów konsumenckich. Bank ten jest częścią 10. największej grupy finansowej na świecie, działającej w 49 krajach na świecie i obsługującej codziennie ponad 52 miliony klientów.

Proces wnioskowania o kredyt ratalny dla klienta indywidualnego


Jakiego rozwiązania oczekiwał klient?

Klient oczekiwał zautomatyzowanego procesu do sprzedaży kredytów ratalnych dla klientów indywidualnych online – bez konieczności wychodzenia z domu. Proces ten był uruchamiany na stronach internetowych wszystkich sklepów partnerskich po wyborze opcji płatności na raty u tego właśnie klienta. Dzięki automatyzacji procesu sprzedaż kredytu miała zostać usprawniona, przyspieszona (krótki czas wydawania decyzji, identyfikacja online poprzez przelew identyfikacyjny klienta za 1zł, kredyt wydawany klientom, którzy załączają tylko skany swoich dowodów osobistych). Celem było skrócenie czasu wnioskowania o kredyt do 15min po stronie klienta (pozostały czas procesowania odbywał się po stronie banku i nie było konieczności angażowania klienta). Dzięki wdrożeniu platformy webMethods możliwe stało się monitorowanie procesów, mierzenie KPI (liczby składanych wniosków, procentu wniosków porzuconych, zakończonych etc.) i analiza atrakcyjności oferty.

Jak zostały zaplanowane prace?

Projekt był realizowany w sprintach, po których odbywały się demo wraz z innymi dostawcami banku. Na każdym z demo prezentowaliśmy kawałek procesu i integracje UI udostępnianego klientowi i naszego procesu, który integrował również inne usługi banku. Analiza i development rozwiązania były realizowane na zakładkę (sprint 1 – analiza części A, sprint 2 – implementacja części A i analiza części B etc.).

Jakie technologie zostały wykorzystane w projekcie?

Proces, który integrował wszystkie usługi bankowe oraz zapewniał właściwy przebieg wnioskowania o kredyt ratalny był zrealizowany na szynie webMethods (BPMS). Dzięki temu mogliśmy również publikować dane niezbędne do pomiaru zdefiniowanych przez klienta KPI (webMethods Optimize). Wnioski składane przez klienta przechowywane były w domenie do tego celu powstałej (Java, SpringBoot, Oracle DB). Frontend dla klienta realizował inny dostawca, ale frontend dla ZOPZ (Zespół Obsługi Produktów Zdalnych), który służył do weryfikacji poprawności danych podanych przez klienta tworzyliśmy my w technologii JSF, Primefaces. Zadania te były zdefiniowane i dostępne dla użytkowników na MWS (webMethods). Komunikacja z innymi usługami oraz procesu z klientem przebiegała za pomocą usług SOAPowych.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Automatyzacja procesu; skrócenie ścieżki wnioskowania i wydawania decyzji kredytowej; bardzo krótki czas wypełniania wniosku przez klienta; możliwość monitorowania i mierzenia skuteczności procesu i atrakcyjności oferty

ZESPÓŁ

1 Project Manager
1 Architekt IT
1 Analityk IT
5 Inżynierów oprogramowania
1 Tester IT

CZAS TRWANIA


6 miesięcy