Klient:

This bank is one of the largest banks in Poland with the majority of Polish capital. The Bank addresses its offer to individual customers, the segment of small and medium-sized companies, local governments, housing communities and large corporations.

Automatyczne zamykanie rachunków ROR


WYZWANIA PROJEKTU

Realizacja procesu zamykania rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych zajmowała po stronie użytkowników Banku dużo czasu. Proces nie był zautomatyzowany, opierał się na danych wprowadzanych do excela, następnie te dane były rozprowadzane w narzędziach takich jak sharepoint, a wszelkie czynności wykonywane na rachunkach w celu ich zamknięcia były wyklikiwane ręcznie na ekranach.

Klient chciał otrzymać jeden system, który umożliwi realizację całego procesu od początku do końca i w którym będzie możliwość zautomatyzowania czynności wykonywanych wcześniej ręcznie.

PRZEBIEG PROCESU

Projekt podzielono na 4 etapy. Każdy etap był wdrażany oddzielnie. W ramach każdego etapu prace prowadzone były w sprintach 2-tygodniowych. Na sprint można było wrzucać jedynie materiał przygotowany wcześniej analitycznie (analiza oraz development realizowane były na zakładkę). Każde z zagadnień realizowanych w sprincie dostarczane było na środowisko Banku i było w tym samym sprincie testowane przez testera, co umożliwiało regularną integrację z zewnętrznymi systemami. Dzięki temu późniejsze testy funkcjonalne oraz testy UAT mogły odbyć się bez rozwiązywania problemów integracyjnych.

Pierwszym etapem było przeniesienie całej pracy biznesu z exceli i sharepointów do tworzonego przez nas systemu, natomiast wszystkie czynności w dalszym ciągu były wykonywane ręcznie. Dalsze etapy wprowadzały automatyzację kolejnych ścieżek w procesie, dzięki czemu jako końcowy produkt otrzymaliśmy proces, który w pozytywnej ścieżce jest realizowany w pełni automatycznie, bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika. Tylko procesy, dla których wystąpiły zdefiniowane wyjątki, bądź pojawiły się błędy, muszą w chwili obecnej być realizowane częściowo ręcznie na ekranach.

STOS TECHNOLOGICZNY

Proces zaimplementowany został na platformie webMethods BPMS. Połączenie do usług udostępniających funkcjonalności systemów zewnętrznych (wszystkie usługi składające się na zamknięcie rachunku, a także wiele innych, jak np. pobranie kursów walut, odczyt kartoteki Klienta itp. – łącznie ok 30 usług) zrealizowane zostało w języku flow oraz Java na webMethods Integration Serverze. Na potrzeby procesu powstał system do zarządzania wnioskami Klientów (Case Management). Zaimplementowany został w języku java w frameworku spring, a serwerem aplikacyjnym był Integration Server. Wystawienie aplikacji springowej na ISie było możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Application Platform dostarczanej przez SoftwareAG. Ekrany użytkowników stworzono w AngularJS oraz CAF.

ROZWIĄZANIE

The project was implemented by several teams (the BPMS team
creating the process, the ESB team exposing the services of external systems, as well as the team responsible for exposing the API to the account management system). Coordination of work was problematic given the large relationships between teams – e.g. It was not possible to call the service in the BPMS process until it was implemented in the ESB. For this reason, the work was divided into several stages and the teams worked in an overlapping mode. In the first stage, BPMS created the system based on screens, and the ESB issued services that BPMS could use in the second stage, etc. This enabled full automation in 4 stages of the project (each stage was followed by production deployment). We also introduced a generic system to handle customer requests with screens that meet the requirements for user operations, as well as provide reporting mechanisms. Thanks to this, future projects can be implemented faster and use the functionalities offered by CaseManagement (the time to connect a new process in CaseManagement is many times shorter than the time to develop dedicated screens anew).

KLUCZOWE KORZYŚCI

A central, documented system for process management, thanks to which knowledge about the implementation of the process has been recorded, systematized and can be easily obtained.
Automating the operations of Bank users – no need to manually perform all activities gives huge time savings for users.
Immunity to human errors – in the automated process the possibility of making a mistake by the user is minimal.